Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2020 - 2021

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:10-06-2020
In 2019 hebben de partners binnen de Tour de Force hun krachten gebundeld om concrete invulling te geven aan de ambities voor ‘de fiets’ in Nederland fietsland. Met het Uitvoeringsprogramma worden de eerste stappen gezet op weg naar het realiseren van het uiteindelijke doel: meer ruimte maken voor ‘de fiets’!

De fiets is een vanzelfsprekende, gezonde en veilige manier van verplaatsen, sporten en recreëren. Tijdens de huidige Coronacrisis blijkt eens temeer dat de fiets een vitaal en onmisbaar onderdeel is van onze mobiliteit en maatschappij. We denken na hoe er voor de fiets meer veilige ruimte kan worden gecreëerd in de 1,5 meter samenleving.

De fiets is een vanzelfsprekende, gezonde en veilige manier van verplaatsen, sporten en recreëren. Tijdens de huidige Coronacrisis blijkt eens temeer dat de fiets een vitaal en onmisbaar onderdeel is van onze mobiliteit en maatschappij. We denken na hoe er voor de fiets meer veilige ruimte kan worden gecreëerd in de 1,5 meter samenleving.

In het Ambitiedocument zijn de ambities van de betrokken organisaties samengebracht en vertaald naar vijf thema’s waar de Tour de Force de komende jaren prioriteit aan wil geven.
In dit Uitvoeringsprogramma zijn per thema activiteiten en resultaten gedefinieerd voor de periode 2020-2021. Dit is vormgegeven in nauw overleg met de enthousiaste en betrokken medewerkers van de verschillende organisaties onder leiding van de ploegleider van elk thema.

Het Uitvoeringsprogramma is een dynamisch document, waarvan de meest actuele versie altijd op de website van de Tour de Force te vinden is. Voor de periode 2022 - 2023 zal er een nieuw Uitvoeringsprogramma worden opgezet. Mocht er op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen aanleiding zijn om acties toe te voegen of te wijzigen, dan pakken we dat op en verwerken we dit in de jaarlijkse rapportage.
Met dit Uitvoeringsprogramma geven we inzicht in de acties die de Tour de Force samen met haar partners uitvoert om onze fietsambities waar te maken. Daarnaast brengen we als netwerkorganisatie de partners binnen de Tour de Force bij elkaar en zorgen we als agendasetter dat ‘de fiets’ op de juiste tafels besproken wordt. Zo zorgen we samen met jullie ervoor dat we de Schaalsprong Fiets ook daadwerkelijk realiseren en ‘de fiets’ in Nederland de ruimte krijgt die zij verdient!

Het Uitvoeringsprogramma 2020 - 2021 is hier te downloaden. 
 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2020 - 2021

Scroll naar boven