Sommige fietsers voelen de regen, anderen worden gewoon nat

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:07-10-2020
Bij slecht laten veel mensen de fiets staan. Maar dat verschilt aanzienlijk per stad, blijkt uit Duits onderzoek. Betere fietsvoorzieningen leiden tot meer fietsers, ook bij slecht weer.

Het omgekeerde geldt trouwens ook. Een hoger aantal slecht-weerfietsers in een stad wijst erop dat zo’n stad zijn fietsvoorzieningen beter op orde heeft.

Voor het onderzoek [niet open access] van de universiteit van Münster gebruikte men gegevens van 122 telstations in 30 Duitse steden om de zogenaamde slechtweer-elasticiteit van fietsers vast te stellen. De telcijfers werden vergeleken aan de hand gegevens over temperatuur, neerslag, windsnelheid, relatieve vochtigheid en bewolkingsgraad. Daaruit blijkt dat de slechtweer-elasticiteit aanzienlijk verschilt per stad.

In gekende Duitse fietssteden als Münster, Oldenburg en Göttingen gebruiken fietsers ook bij slecht weer hun fiets regelmatig. In andere steden loopt het aantal fietser snel terug als het weer minder wordt.
De vraag is of daar een verklaring voor is. Volgens het onderzoek is er een direct verband met het aandeel jongere fietsers (voor een deel omdat ze niet kunnen uitwijken naar de auto) en met de dichtheid van het fietsnetwerk.

Aan de hand van de slechtweer-elasticiteit stelde men een ranglijst op van fietssteden. En die ranglijst spoort aardig met andere ranglijsten van fietsvriendelijke steden zoals bijvoorbeeld die van de Duitse fietsersbond ADFC. De drie eerder genoemde steden waren bijvoorbeeld allemaal eerder al fietshoofdstad van het jaar.

Daaruit concluderen de onderzoekers dat de weerelasticiteit ook een relatie heeft met zaken als fietscultuur en fietsveiligheid. De weerelasticiteit kan daarom mede gebruikt worden als indicator voor de kwaliteit van het fietsbeleid.

Maar de resultaten pleiten ook voor aanpassing van de ov-tarieven. Immers, in steden waar fietsers de fiets laten staan bij slecht weer, zullen auto en het ov de alternatieven vormen. De prijsopbouw van het ov is meestal weinig aantrekkelijk voor de switchers. Een abonnement is pas aantrekkelijk als je het veel gebruikt. En een enkele rit valt eigenlijk best duur uit.
Speciale goedkopere slechtweer-tickets voor het ov zouden kunnen voorkomen dat fietsers bij slecht weer de auto pakken.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Sommige fietsers voelen de regen, anderen worden gewoon nat

No data found
Scroll naar boven