Onderzoek naar fietsoversteken in de voorrang

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Rico Andriesse, Henk van Zeijl, Nico Dogterom, Harry Groot, Thomas Groot, Jeroen Kuijpers, Ilse Galama (Goudappel Coffeng)
 • Uitgever:Goudappel Coffeng
 • Datum:08-04-2020
Het onderzoek gaat over kruispunten tussen stedelijke gebiedsontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 50 km/h met 2x1 rijstrook en hoofdfietsroutes. Grijze wegen1 worden meegenomen indien ze tenminste een fietsvoorziening hebben.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In 2017 is CROW-fietsberaad gestart met het onderzoek naar fietsoversteken. In overleg met de begeleidingsgroep is besloten de energie voor het onderzoek in eerste instantie te steken fietsoversteken uit de voorrang. De fietsoversteken in de voorrang vragen echter om aandacht. Het is op dit moment niet duidelijk of, en zo ja hoe, fietsers een gebiedsontsluitingsweg kunnen oversteken in de voorrang, zonder dat dit leidt tot een
  verkeersonveilige situatie.

  Er zijn inmiddels tal van voorbeelden van experimenten met fietsers in de voorrang over gebiedsontsluitingswegen die in de loop van de tijd zijn aangepast, teruggedraaid of die ook nu nog aandacht vragen, zoals in Groningen, Warnsveld, Deventer, Almere en ’s-Hertogenbosch. Goede voorbeelden zijn er ook, vooral op minder drukke gebiedsontsluitingswegen of grijze wegen, bijvoorbeeld in Houten en Raalte. Veel van de voorbeelden zijn –juist door de zorgen over de verkeersveiligheid– al op locatieniveau onderzocht. Het ontbreekt echter vooralsnog aan een samenhangend onderzoek naar de kenmerken die bepalen of een oplossing goed kan functioneren.

  CROW-Fietsberaad heeft daarom besloten onderzoek te doen naar fietsoversteken in de voorrang. Doel is om op basis van alles wat we wel weten of te weten kunnen komen, de belangrijkste randvoorwaarden te detecteren en de grootste valkuilen te dichten.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Onderzoek naar fietsoversteken in de voorrang

Scroll naar boven