Mobiliteitsbeeld 2019

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Uitgever:Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | KiM
  • Datum:12-11-2019
Het Mobiliteitsbeeld biedt een overzicht van de de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Het Mobiliteitsbeeld 2019 laat zien hoe het autoverkeer groeit en het fietsgebruik min of meer constant blijft, waarbij wel steeds meer op de e-fiets wordt gefietst.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Per (e-)fiets leggen Nederlanders in 2017 bijna 900 km per persoon af. De totale per fiets afgelegde afstand is tussen 2010 en 2017 met 4% gegroeid. De bevolkingsgroei draagt sterk bij aan de groei van de fietsafstand. En door het grotere aantal 65-plussers in de bevolking neemt de fietsafstand vooral toe voor het motief vrije tijd, waarbij de groei bij mannen sterker is dan bij vrouwen. Voor 30- tot 49-jarigen is een bevolkingsafname te zien, waardoor het fietsgebruik voor de woonwerkverplaatsingen en de vrijetijdsdoeleinden afneemt. Deze groep fietst ook minder vaak.

    Van alle door fietsers afgelegde afstanden gaat 18% per e-fiets. Hoewel 65-plussers het merendeel van de e-fietsafstand voor hun rekening nemen, neemt het e-fietsgebruik vooral toe onder Nederlanders jonger dan 65 jaar.
     

     

Relevantie

Scroll naar boven