Meeste fietsstroken zijn te smal

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:18-02-2021
Zestig procent van de fietsstroken langs 50 km/uur wegen zijn smaller dan de CROW-Fietsberaad richtlijnen aanbevelen, blijkt uit een steekproef. In tegenstelling tot de fietsstroken is de rijloper voor auto’s eigenlijk nooit te smal.

fietsstroken_l.jpgDe discussie over nut en noodzaak van fietsstroken langs 50 km/uur wegen loopt al een tijdje. In 2015 bracht CROW-Fietsberaad er -na uitgebreid onderzoek- een nota over uit met daarin aanbevelingen over de gewenste breedte van dergelijke stroken.

Nu, vijf jaar later, peilde Hans Drolenga van Sweco Nederland hoe de vlag erbij staat. Hij nam een steekproef van 600 kilometer door het hele land heen en bekeek in hoeverre de breedte van fietsstroken en rijlopers voldoet aan de normen.
 

De breedte van fietsstroken

De uitkomst? In bijna 30% van de gevallen voldoet de breedte van fietsstroken (net): een solofietser past op de fietsstrook en er is minimaal 50 cm schuwafstand tot passerende auto’s aanwezig of twee fietsers passen naast elkaar op de fietsstroken zonder schuwafstand. In het merendeel van de gevallen (ongeveer 60%) is de fietsstrook te smal: een solofietser past op de fietsstrook maar zonder schuwafstand. In 10% van de gevallen is de fietsstrook veel te smal en past een solofietsers nauwelijks op de fietsstrook. 


1613558716889.png

De breedte van rijlopers

In tegenstelling tot de fietsstroken is de rijloper eigenlijk nooit te smal en voldoet deze in bijna 30% van de gevallen in de smalle variant (de rijloper is breed genoeg voor één auto) en in nog eens bijna 30% van de gevallen in de brede variant (de rijloper is breed genoeg voor twee personenauto’s naast elkaar). In 25% van de gevallen is de rijloper tussen de 3,8 en 4,8 meter breed en is het niet duidelijk of de rijloper voor één dan wel twee auto’s bedoeld is. Dit schept volgens Drolenga verwarring met alle risico’s van dien. In 18% van de gevallen is de rijloper zelfs te breed. En dit lokt hogere rijsnelheden uit dan gewenst.


1613558807962.png

Discussie

Niet iedereen is overigens even enthousiast over het toepassing van fietsstroken op 50 km/uur wegen. Sommige deskundigen suggereren dat fietsstroken niet echt bijdragen aan de verkeersveiligheid en pleiten voor andere maatregelen om de veiligheid van fietsers op dergelijke wegen te verbeteren, zoals verlaging van de verkeersintensiteit of de maximumsnelheid als de veiligheid daartoe aanleiding geeft. Anderen zijn van mening dat de fietsers nu en in de toekomst beter bediend zijn met goed bemeten fietsstroken.  

Hans Drolenga ziet daar zeker mogelijkheden toe. ‘Om de fietsveiligheid te verbeteren zouden de fietsstroken op de benodigde breedte kunnen worden gebracht. Dit gaat ten kosten van de breedte van de rijloper maar die zal in veel gevallen nog steeds voldoen aan de breedte. Zo kan meer ruimte aan de fietser worden geboden.’

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Meeste fietsstroken zijn te smal

Scroll naar boven