Leeftijdsgrens fatbikes juridisch nog niet mogelijk

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:23-04-2024
Voor een minimumleeftijd voor fatbikes is het noodzakelijk dat dit type fiets juridisch onderscheiden kan worden van andere e-fietsen. Volgens onderzoek van Sweco in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat op dit moment niet haalbaar. Het alternatief, een leeftijdsgrens voor alle e-fietsen, zou een grote groep scholieren beperken in hun mobiliteit en maar weinig bijdragen aan de verkeersveiligheid.

In theorie is het wel mogelijk een aparte subcategorie voor e-fietsen met een banddikte van meer dan 6 centimeter te creëren, maar dit onderscheid is volgens het onderzoek van Sweco niet te rechtvaardigen omdat bredere banden niet tot een onveiliger voertuig of onveiliger weggedrag leiden. Sterker nog, bredere banden bieden vanwege de stabiliteit meer veiligheid. Daarnaast is het moeilijk te handhaven op banddikte en kunnen fabrikanten deze categorisering omzeilen door andere modellen te ontwikkelen. Omdat de fatbike niet als aparte voertuigcategorie kan worden onderscheiden, is het juridisch niet mogelijk om een minimumleeftijd aan de fatbike te koppelen.
 
Minimumleeftijd e-fiets
Sweco onderzocht vervolgens wat de impact is als er een minimumleeftijd van 16 jaar voor álle e-fietsen met trapondersteuning zou gelden, dezelfde minimumleeftijd als voor brom- en snorfietsen. Dit zou vooral middelbare scholieren in niet-stedelijke gebieden treffen, die lange afstanden moeten afleggen naar school en voor wie het openbaar vervoer geen alternatief is. Deze groep bestaat uit zo’n 32.000 leerlingen.
Uit een analyse van de mobiliteits- en ongevalsstatistieken blijkt verder dat van de totaal afgelegde afstand per fiets een derde voor rekening is van jongeren, terwijl hun aandeel in het aantal ernstige verkeersslachtoffers maar 10 procent is. Er is dus weinig winst te behalen bij het stellen van een leeftijdsgrens.
 
Weinig veiligheidswinst
Cijfers van de Spoedeisende Hulp laten zien dat jongeren twee keer zoveel kans op letsel hebben op een e-fiets dan op een gewone fiets. Maar dat geldt met name voor de leeftijdsgroep van 16-19 jaar. Voor 10-15-jarigen is het risico tussen de e-fiets en de gewone fiets vergelijkbaar. Het gaat bij deze cijfers nog slechts om kleine aantallen, maar ze versterken het beeld dat een minimumleeftijd van 16 jaar voor e-fietsen weinig zal bijdragen aan de verkeersveiligheid.  
Sweco adviseert om in de toekomst grootschaliger snelheidsmetingen uit te voeren en ongevalscijfers te verzamelen om verschillen in risico tussen leeftijdsgroepen en vervoerswijzen verder te vergelijken.
 
Aanvalsplan fatbikes
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf opdracht voor dit onderzoek naar aanleiding van de motie waarmee de Tweede Kamer verzocht om een aanvalsplan voor fatbikes. Een minimumleeftijd was een van de maatregelen om in dat aanvalsplan te betrekken. Het volledige rapport van Sweco is hier te lezen.

 
Bron: Sweco
 
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Leeftijdsgrens fatbikes juridisch nog niet mogelijk

Scroll naar boven