Het effect van een fiets(on-)vriendelijk ingerichte wijk op het fietsgebruik

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Auteur:Martijn van den Berge, Dennis van Buren, Fleur Derks, Martien van Dijk, Daniel Dubbelhuis, Bart Ellenbroek, Maarten Franken, Lènart-Jan van der Ham, Hielke Koppert, Rina van Marle, Roel Verwiel, Nienk
 • Uitgever:Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht
 • Datum:07-02-2008

Het effect van een fiets(on-)vriendelijk ingerichte wijk op het fietsgebruik.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In Nederland is de fiets een populair vervoersmiddel. De grootste voordelen van de fiets in vergelijking tot zijn concurrenten (auto, openbaar vervoer) zijn dat de fiets goed is voor het milieu en ook voor de gezondheid van de fietser zelf. Het is daarom zeer interessant om te weten hoe het fietsgebruik gemaximaliseerd kan worden.

  In dit onderzoek is daarom gekeken of een fietsvriendelijke ruimtelijke inrichting van een wijk tot meer beweging en fietsgebruik van bewoners leidt. Daarbij is ook gekeken of mensen die meer bewegen en fietsen zich daadwerkelijk gezonder voelen. Om tot uitspraken te komen is gekozen voor een vergelijkend onderzoek binnen twee wijken,
  respectlieflijk Houten-Vinex en Veldhuizen. Beide wijken kennen ongeveer dezelfde
  bevolkingsopbouw, sociaal-economische kenmerken en de afstand tot voorzieningen is bij beide wijken ongeveer gelijk. Maar het verschil tussen deze wijken met betrekking tot de fietsvriendelijke inrichting is zeer relevant voor het onderzoek. In tegenstelling tot Veldhuizen is in Houten-Vinex namelijk veel aandacht geschonken aan een fietsvriendelijke inrichting. Daarbij moet gedacht worden aan hoge kwaliteit van de fietspaden, voorrang voor fietsers, fietstunnels en het demotiveren van autogebruik.
  Het onderzoek is gedaan aan de hand van twee diepte-interviews, observaties en een enquête binnen de twee wijken. In deze enquête werden naast vragen van algemene aard, vragen gesteld over de dagelijkse activiteiten, het gebruik van vervoersmiddelen, de mening over de inrichting van de wijk en de kwalificatie van de gezondheid. In Veldhuizen is een steekproef getrokken van 600 huishoudens en in Houten-Vinex een steekproef van 700. De respons was 26,7% in Veldhuizen en 29,1% in Houten-Vinex.
  Uit het onderzoek blijkt dat een fietsvriendelijke ruimtelijke inrichting weldegelijk invloed heeft op het fietsgebruik binnen een wijk. Voor Houten-Vinex is aantoonbaar dat er meer van de fiets gebruik gemaakt wordt wat betreft de volgende vormen van fietsgebruik:
  - voor het doen van dagelijkse boodschappen 
  - voor het doen van wekelijkse boodschappen
  - voor het fietsen in de vrije tijd
  - voor het fietsen naar het werk 

  Ook geven mensen in Houten-Vinex vaker aan meer te zijn gaan fietsen sinds ze in de wijk zijn gaan wonen dan dit in Veldhuizen het geval is. In Houten-Vinex geeft 54 procent van de bewoners aan meer te zijn gaan fietsen. In Veldhuizen is dit percentage 27 procent. In Houten-Vinex worden kenmerken als vrije fietspaden, veiligheid van fietspaden en kwaliteit van fietspaden veel beter beoordeeld dan in Veldhuizen. Bovendien gaven respondenten in Houten-Vinex vaker aan de fietsvriendelijkheid van de wijk als motief om naar de wijk te verhuizen. De beoordeling van de fietsvriendelijkheid blijkt los te staan van sociaal-economische kenmerken, hierin is geen verband gevonden. Hoewel het fietsgebruik van beide wijken sterk verschilt, is er geen verband gevonden betreft de kwalificatie van de gezondheid. De inwoners van beide wijken kwalificeren hun gezondheid hetzelfde. Het is niet gebleken dat inwoners van Houten-Vinex, die meer fietsen, zich ook gezonder voelen dan inwoners van Veldhuizen.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Het effect van een fietsvriendelijk of fietsonvriendelijk ingerichte wijk op het fietsgebruik

No data found
Scroll naar boven