Helft minder fiets-vrachtauto ongevallen haalbaar

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:23-05-2011

Als een aantal maatregelen wordt genomen om het vrachtverkeer veiliger te maken, kan het aantal vrachtauto-fietsongevallen met de helft worden teruggedrongen. Daarbij kan men denken aan het instellen van andere routes, maar ook aan het aanpassen van de vrachtauto&'s zelf.


Dat is de conclusie van een verkennende studie van de SWOV naar de veiligheidswinst die te behalen is als de stedelijke distributie anders zou worden ingericht. De SWOV rekende de effecten van vier maatregelen door. In de eerste plaats zou het verminderen van de mobiliteit van vrachtverkeer op de weg, bijvoorbeeld door het bundelen van goederen via distributiecentra, tot minder vrachtverkeer leiden. En dat betekent minder ongevallen.
Verder kan vrachtautomobiliteit in de tijd worden verschoven. Met stillere voertuigen kan bijvoorbeeld in de vroege ochtenduren worden gereden en dan zijn er minder fietsers op de weg. Ook kan men denken aan maatregelen om vrachtauto's veiliger te maken door chauffeurs een beter zicht te bieden. En tenslotte kunnen veiliger routes worden gekozen, zoals sommige gemeenten al doen in de vorm van een voorkeursnet voor het goederenvervoer.
Wat dergelijke maatregelen opleveren hangt samen met de uitgangssituatie in een gemeente en de mate van inzet van de verschillende maatregelen. Op basis van enkele aannames, zoals een vermindering van de vrachtautomobiliteit met 20%, en een verplaatsing naar het voorkeursnet van 60% van de vrachtauto’s, komt de SWOV in een modelberekening op een landelijke reductie van opgeteld 1000 vrachtauto-fietsongevallen over een periode van tien jaar. Zonder die maatregelen zouden er 1945 zijn te verwachten.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Helft minder fiets-vrachtauto ongevallen haalbaar

Scroll naar boven