Goes en Amersfoort gaan aantal paaltjes reduceren

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:12-09-2011

Goes en Amersfoort gaan doelgerichte acties op touw zetten om het paaltjes-arsenaal te reduceren. En in Parkstad en Gouda zal bij de gladheidsbestrijding nadrukkelijker rekening worden gehouden met de fietser. Dat alles gebeurt in het kader van enkele nieuwe pilots die tot doel hebben enkelvoudige ongevallen te reduceren. De pilots zijn opgezet door het ministerie IenM en het Fietsberaad


Zo’n 60 procent van alle fietsers die in het ziekenhuis worden behandeld, is het slachtoffer van een enkelvoudig ongeval. Toch is de aandacht van wegbeheerders voor dit type ongeval zeer beperkt. Dat komt vooral omdat enkelvoudige fietsongevallen nauwelijks worden geregistreerd door de politie. Daarnaast verwachten deskundigen dat door de vergrijzing het aantal enkelvoudige fietsongevallen in de nabije toekomst verder zal toenemen. Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Fietsberaad aanleiding om een speciale publicatie voor wegbeheerders uit te geven. In de publicatie wordt ook een aantal bouwstenen aangedragen voor een effectieve aanpak van enkelvoudige fietsongevallen. De praktijk moet nu uitwijzen welke strategie het meest succesvol is.
In de pilots wordt bekeken hoe je het onderwerp op de agenda krijgt bij beslissers en beleidsmakers en hoe het onderhoud en beheer is te verbeteren. Daarnaast staat een discussie met ontwerpers op het programma.
Op de oproep voor de pilots hebben15 wegbeheerders gereageerd. Daarvan zijn genoemde gemeenten gekozen voor de pilots. Die moeten overigens zelf de maatregelen bekostigen. Het Fietsberaad en het ministerie betalen de kosten voor het opzetten en begeleiden van de pilot.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Goes en Amersfoort gaan aantal paaltjes reduceren

Scroll naar boven