Fietsers rijden om vanwege negatieve effecten autoverkeer

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:03-04-2019
Fietsers vermijden als het even kan drukke, gevaarlijke en rumoerige routes. Die extra kilometers worden nog niet meegenomen in de verkeersplanning.

 • omrijden-(1).jpgAls fietser of wandelaar krijg je onvermijdelijk te maken met de negatieve aspecten van het gemotoriseerde verkeer, zoals het risico van een ongeval, geluidoverlast en luchtvervuiling. Dat ontmoedigt het gebruik van de fiets of van lopen. En dat leidt weer tot extra gebruik van gemotoriseerde vervoermiddelen, die op hun beurt weer extra hinder met zich meebrengen. Een vicieuze cirkel. Deze effecten zijn bekend, maar nog nauwelijks gekwantificeerd.
   
  In een onderzoek hebben wetenschappers van diverse universiteiten wereldwijd geprobeerd die effecten in beeld te brengen. Ze deden dat door de afstanden te meten die fietsers extra afleggen om wegen met zwaar verkeer te vermijden en uit te rekenen wat dat aan extra kosten met zich brengt. Ze gebruikten daarvoor de gegevens afkomstig van een kleine 500 leden van Duitse en Oostenrijkse fietsorganisaties.
   
  Uit het onderzoek bleek dat de fietsers gemiddeld een 6,4 procent grotere afstand fietsen om de negatieve gevolgen van autoverkeer te ontlopen.

  Net als bij de reistijd van automobilisten kan ook de waarde van reistijd van fietsers worden uitgedrukt in euro’s. Omgerekend komen de onderzoekers er zo op uit dat de gemiddeld fietser €0,24 per fietskilometer aan extra kosten kwijt is. Daar komen dan de extra externe kosten als gevolg van een overstap van actieve vervoerwijzen naar gemotoriseerde vervoerwijzen nog bij.
   
  De conclusie van de wetenschappers luidt dat in de traditionele verkeersplanning ten onrechte onvoldoende rekening wordt gehouden met dergelijke effecten. Dat leidt er toe dat meer wordt geïnvesteerd in (auto)wegen en minder in andere verbeteringen van het vervoerssysteem inclusief trottoirs, oversteekplaatsen, fietspaden, verkeersluwe gebieden en snelheidsreductie.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsers rijden om vanwege negatieve effecten autoverkeer

No data found
Scroll naar boven