Fietsberaadpublicatie 34: Uitwerking hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur - Aantrekkelijkheid

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Miranda Thüsh (ThuisraadRO) en Hillie Talens CROW
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:19-08-2019
Aantrekkelijkheid als één van de vijf hoofdeisen voor fietsvriendelijke infrastructuur heeft jarenlang een meer ondergeschikte rol gespeeld in het ontwerp. Deze publicatie bundelt alle beschikbare kennis over de hoofdeis Aantrekkelijkheid waarbij de kennis toegankelijk is beschreven en vertaald naar concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. De publicatie is daarmee geschikt voor het inventariseren van bestaande situaties en knelpunten, het maken van een ontwerp en ontwikkelen van beleid.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • ‘Aantrekkelijkheid’ als één van de vijf hoofdeisen voor fietsvriendelijke infrastructuur heeft jarenlang een meer ondergeschikte rol gespeeld in het ontwerp. De aandacht ging vooral naar het reduceren van afstand, weerstand, reistijd, op-en-afstappen, onveiligheid. Daar zijn veel onderzoeken aan gewijd die hebben geresulteerd in aanbevelingen en criteria. De hoofdeis ‘aantrekkelijkheid’ werd meestal vertaald in de wens dat het er ook mooi uit moest zien als aan de andere eisen was voldaan.

  De afgelopen jaren verschenen echter steeds meer onderzoeken die claimden dat het belang van een aantrekkelijke route veel groter is dan tot nu was aangenomen. Aantrekkelijkheid zou invloed hebben op de beleving van reistijd, snelheid, moeite en wellicht zelfs veiligheid. Een aantrekkelijke route is daardoor niet alleen van belang voor de recreant maar ook voor de utilitaire fietser.

  Er zijn onderzoeken die hebben aangetoond dat een aantrekkelijke route goed is voor het draagvlak van voorzieningen en de WOZ-waarde van panden rondom de route. Al deze onderzoeken hebben de aandacht voor de vijfde hoofdeis vergroot.

  Tegelijkertijd volgden deze onderzoeken allemaal hun eigen spoor waardoor gegevens en informatie breed uitwaaierden en het niet altijd duidelijk was of de bevindingen in elkaars lijn lagen. Bovendien kozen de onderzoeken allemaal hun eigen insteek met specifieke focuspunten en definities.

  Omdat CROW de praktische toepassing van kennis en informatie hoog in het vaandel heeft staan heeft ze ThuisraadRO gevraagd om de bestaande kennis samen te brengen en toegankelijk te maken voor het werkveld.

  Drie onderzoeken hebben daarbij als uitgangspunt gediend;
  • Aantrekkelijkheid: een determinerende inventarisatie van de toepassing van de 5e Hoofdeis voor fietsvriendelijke infrastructuur (Cyclemotions & CROW. Utrecht, 2017);
  • Onderzoek reistijdbeleving fietsers. Dit onderzoek is gedaan door het samenwerkingsverband Goudappel-Coffeng, ThuisraadRO, NS, UvA. (Marie-José Olde Kalter, Laura Groenendijk, 2018);
  • Metropolitane fietsroutes- deel D. Dit onderzoek naar de beleving van regionale fietsroutes binnen de vervoerregio Amsterdam is door ThuisraadRO gedaan in opdracht van Goudappel-Coffeng.  (Goudappel-Coffeng, ThuisraadRO. Deventer, 2017).

  Omdat binnen elk van deze onderzoeken een inventarisatie van bestaande (wetenschappelijke) kennis deel uitmaakte van het onderzoek komen via bovenstaande bronnen vele onderzoeken samen.

  Nadat de gegevens en gedachtensporen uit de drie onderzoeken op een rij zijn gezet is een expertmeeting georganiseerd waarin de uitkomsten tegen het licht zijn gehouden. De deelnemers kwamen uit verschillende velden van het vakgebied en bewegen zich in de dagelijkse praktijk op het snijvlak van fietsinfrastructuur, ruimtelijke inrichting en (omgevings)psychologie. Tot slot zijn vijf experts gevraagd hun visie op de onderzoeksuitkomsten te geven.

  De informatie en kennis uit de inventarisatie, de expertmeeting en de gesprekken zijn in dit document samengebracht. Daarbij is getracht kennis toegankelijk te beschrijven en te vertalen in concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Het document is daarmee geschikt voor het inventariseren van bestaande situaties en knelpunten, het maken van een ontwerp en het ontwikkelen van beleid.
  Omdat het stallen van de fiets specifieke maatregelen vraagt is zij niet in dit document meegenomen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadpublicatie 34: Uitwerking hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur - Aantrekkelijkheid

Scroll naar boven