CROW zoekt 'onaantrekkelijke fietsroutes'

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:29-09-2019
Heeft u als wegbeheerder binnen uw gemeente, regio of provincie een fietsroute die als onaantrekkelijk wordt ervaren? En bent u benieuwd welke aangrijpingspunten er zijn om hier verandering in te brengen? CROW kan u helpen daar verandering in te brengen.

Aantrekkelijkheid is één van de vijf hoofdeisen voor fietsvriendelijke infrastructuur. Naar samenhang, directheid, comfort en veiligheid is al veel onderzoek verricht. Aantrekkelijkheid kwam er altijd wat bekaaid vanaf omdat we niet goed wisten hoe we daaraan invulling moesten geven. Bovendien hadden we de indruk dat ze minder impact had op het gebruik van de route dan de overige eisen. Uit recente onderzoeken blijkt echter dat de invloed van de 5e hoofdeis (veel) groter is dan we dachten. Daarom is CROW een onderzoek gestart naar aspecten die de aantrekkelijkheid van fietsroutes bepalen.

Het theoretische deel van het onderzoek is afgerond. De resultaten zijn in de vorm van Fietsberaadpublicatie 34: Uitwerking hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur - Aantrekkelijkheid  opgenomen in de kennisbank van het Fietsberaad.

Om theorie en praktijk goed op elkaar af te stemmen wil CROW nu de gevonden maatregelen uit het theoretisch onderzoek toepassen op een aantal praktijksituaties.
 
Heeft u als wegbeheerder binnen uw gemeente, regio of provincie een fietsroute (of –tracé) die als onaantrekkelijk wordt ervaren? En bent u benieuwd welke aangrijpingspunten er zijn om hier verandering in te brengen? Geef deze route dan door aan CROW.

Een kaart waarop de route is ingetekend en een korte beschrijving zijn voldoende. CROW bekijkt dan welke routes geschikt zijn en komen langs om op basis van de theoretische bevindingen te onderzoeken welke ingrepen de aantrekkelijkheid kunnen verbeteren.
Heeft u een route die door iedereen als heel aantrekkelijk wordt bestempeld? Geef die dan ook vooral aan ons door!
 
Praktische informatie

  • Kies een route of tracé van max. 1 uur fietsen. Houdt er daarbij rekening mee dat we af en toe op- en afstappen voor nadere informatie.
  • Routes die wel voldoen aan de overige eisen aan fietsvriendelijke infrastructuur (veiligheid, directheid, comfort en samenhang) hebben een lichte voorkeur omdat daarmee de invloed van kenmerken op de (on)aantrekkelijkheid beter bepaald kan worden
  • Er zijn verschillende disciplines die invloed hebben op de aantrekkelijkheid van fietsroutes. Het is daarom van belang dat naast de verkeerskundige in ieder geval een ruimtelijke discipline meedoet.
Heeft u interesse? Stuur dan voor 21 oktober een kaart met de route en een korte beschrijving naar hillie.talens@crow.nl en naar ThuisraadRO@kpnmail.nl. Geef in de beschrijving ook aan waaruit u opmaakt dat de route als onaantrekkelijk wordt ervaren Heeft u vragen? Dan kunt u het beste een mail sturen naar ThuisraadRO@kpnmail.nl. Wilt u liever bellen, dan kan dat op 0617412510.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

CROW zoekt 'onaantrekkelijke fietsroutes'

Scroll naar boven