Naarmate de fietsdeelname

Naarmate de fietsdeelname in het verkeer toeneemt zie je dat het aantal fietsdoden per (miljard) kilometer flink daalt. Nederland en Denemarken laten dat telkens zien. Meer fietsers betekent dat automobilisten meer rekening moeten houden met fietsers en dat zorgt voor minder ongevallen. Het promoten van fietsgebruik in Nederland is geen grote opgave met dank aan de bijna perfecte fietsinfrastructuur. Helaas wordt mede daarom weinig werk gemaakt om automobilisten op de fiets te krijgen. En daarbij speelt mee dat de rijksoverheid voor ongeveer 9% van haar jaarinkomsten uit automobiliteit haalt. De bekende melkkoe die men liever met rust laat... Anders gezegd: de overheid zal eerst flink moeten bezuinigen op haar uitgaven (vooral snijden in eigen vlees) om fietsmobiliteit ten koste van automobiliteit te gaan promoten. Mission impropable...
No data found
Scroll naar boven