Steeds meer fietsen worden verwijderd

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:24-01-2020
Het aantal verwijderde fietsen groeit jaarlijks fors. Amsterdam voert de lijst aan. Daar werden in 2018 ruim 83.000 fietsen verwijderd, aldus een onderzoek van de Volkskrant. En de Fietsersbond meldt dat in 20 procent van de gemeenten te weinig fietsparkeerplekken zijn. CROW-Fietsberaad biedt verschillende tools om de handhaving van foutparkeerders effectiever aan te pakken.

fietsdepot-(1).jpgIn 18 grote steden, verspreid over Nederland, is het aantal door handhavers verwijderde fietsen sinds 2016 met 29 procent gestegen, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. De koploper is Amsterdam, waar handhavers in 2018 een recordaantal van ruim 83 duizend fietsen ophaalden. De meest kans dat je foutgeparkeerde fiets wordt weggehaald loop je in Leiden.

fiets1.JPGfiets2.JPGfiets3.JPG

Enquête Fietsersbond

De Fietsersbond vroeg de deelnemers van de enquête Fietsstad 2020 of er voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn voor fietsers. Daaruit blijkt dat er volgens de fietsers zelf in 20 procent van de gemeenten te weinig parkeerruimte is voor fietsers. Voor vrijwel alle steden waarover de Volkskrant meldt dat er veel fietsen verwijderd worden, geldt dat juist zij in de Fietsstadenquête benedengemiddeld scoren wat betreft voldoende parkeerplekken: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Groningen en Nijmegen. Utrecht scoort in de Fietsstad-enquête wel goed op het aantal parkeerplekken. Dat komt volgens de Fietsersbond waarschijnlijk deels door de recent geopende fietsenstalling bij het station. Gemeenten die ruimschoots voldoende parkeerplekken hebben, zijn Veenendaal, Rijssen-Holten en Houten.

Tips voor effectievere handhaving

Om de handhaving soepeler te laten verlopen, bracht CROW-Fietsberaad onlangs een publicatie uit met tips. In deze notitie worden in kort bestek alle stappen besproken die nodig zijn voor een (kosten-)effectieve handhaving op de maximale fietsparkeerduur. Er wordt onder meer ingegaan op de krijtstreepmethode, om overtreding van de maximale fietsparkeerduur te constateren Om de efficiëntie van handhavingsacties te verhogen kan de gemeente aan een aantal knoppen draaien: handhavingsfrequentie, maximale fietsparkeerduur en de fietsparkeercapaciteit. Een evaluatie-matrix in laat voor verschillende situaties zien welke acties de meeste zoden aan de dijk zetten.

Dynamisch Anoniem Fietsregister

Wat de efficiency ook verhoogd is het goed informeren van fietsers over hun – verwijderde – fiets. Probleem daarbij is dat een fiets geen kenteken heeft. En dat moet vooral zo blijven vindt bijna iedereen. Maar hoe kun je een fietser toch persoonlijk benaderen, zonder zijn privacy aan te tasten? Daarvoor het CROW -Fietsberaad het Dynamisch Anoniem Fietsregister in het leven geroepen. Het idee erachter is dat partijen die met fietsen van doen hebben daar de kenmerken van hun fietsen in invoeren. Op dit ogenblik loopt al een pilot met Swapfiets, maar het kunnen in de toekomst ook verzekeraars, fietshandelaren, of deelfietsbedrijven zijn. Als een foutgeparkeerde fiets van zo’n partij in het depot binnenkomt, wordt deze gescand op framenummer en bij een ‘hit’ wordt de betrokken partij ingelicht, in dit geval dus Swapfiets. Die stuurt vervolgens bericht aan de klant waar en hoe deze zijn fiets kan terugkrijgen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Steeds meer fietsen worden verwijderd

Scroll naar boven