Engelse studie: bescheiden toename van het fietsen door voorlichting en betere infrastructuur

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:05-12-2010

Er valt een bescheiden winst te boeken als breed wordt ingezet op fietspromotie gecombineerd met verbetering van de infrastructuur. Dat blijkt uit een Britse studie waarbij de uitkomsten van enkele tientallen studies wereldwijd op een rij zijn gezet.


De studie is uitgevoerd door het Institute of Public Health en gepubliceerd in het British Medical Journal. Voor de studie spitten de onderzoekers tientallen studies wereldwijd door, waarbij er uiteindelijk 25 overbleven met voldoende betrouwbare resultaten. Daarvan hadden er 6 specifiek betrekking op de fiets, de rest richtte zich meer algemeen op duurzame vervoerwijzen.
De studie omvat vooral Engelse cases, met een enkele studie uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Voor ons land grijpt de studie terug op een onderzoek van het Delftse netwerk uit 1987.
De studie concludeert dat de gebouwde omgeving ‘waarschijnlijk’ van invloed is op het fietsgebruik, maar dat dit tot nu toe via wetenschappelijk onderzoek nog niet is hard gemaakt. Verder is het volgens de onderzoekers niet duidelijk in hoeverre campagnes gericht op attitude en perceptie werken. Individuele marketing lijkt wel effectief – in ieder geval in landen als Australië en Engeland waar nog geen echte fietscultuur is – maar het effect geldt vooral mensen die er al over denken om hun gedrag te veranderen. Daarbij lijkt het erop dat gebrekkige infrastructuur de bereidheid om te gaan fietsen kan afremmen.
Al met al pleiten de onderzoekers voor het aanpassen van de omgeving, gecombineerd met voorlichting op individueel en institutioneel niveau. De onderzoekers verwachten dat zo’n aanpak het fietsgebruik in bescheiden mate kan verhogen. Op basis van de verzamelde studies komen de onderzoekers uit op toename van 3,4 procentpunten als het gaat om het aantal fietstrips. De meer algemene duurzaamheidscampagnes scoren gemiddeld acht extra ritten per jaar per persoon.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Engelse studie: bescheiden toename van het fietsen door voorlichting en betere infrastructuur

No data found
Scroll naar boven