Eerst resultaten van Amsterdam Ping-fietsenquête

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:11-06-2019
Met een knop op het stuur konden Amsterdamse fietsers de afgelopen tijd verkeersituaties beoordelen. In totaal deden 700 fietsers mee aan het project Ping if you Care. Die pingden gemiddeld 44 keer, het meest over slecht wegdek en lang rood bij het verkeerslicht.

De deelnemers konden tijdens het fietsen pingen als ze een ingewikkelde, onhandige, of juist goed lopende verkeerssituatie tegenkwamen. De pings konden worden onderverdeeld in verschillende categorieën, bijvoorbeeld infrastructuur, snelheid, luchtkwaliteit of gedrag van medefietsers. De methode is overgenomen uit
In totaal hebben de deelnemers bijna 31.000 keer gepingd.
Uit de eerste resultaten blijkt dat de categorie ‘oncomfortabel fietsen’ de meeste pings verdiende. Belangrijkste reden: een slecht wegdek. Met name het fietspad langs het Sarphatipark en de eerste Oosterparkstraat konden rekenen op veel pings in deze categorie.

Ook pingden de deelnemers vaak in de categorie 'verlies van snelheid'. De oorzaak: medeweggebruikers die in de weg staan, te lange wachttijd bij een verkeerslicht, of twee keer rood door een fietsfile. Andere fietsers die door rood of tegen de richting in fietsten waren ook vaak reden om de pingknop in te drukken.
Positieve beoordelingen waren er ook: de fietsstraten Sarphatistraat en Weteringschans scoorden veel positieve pings, met name in de categorieën ‘ruim en egaal fietspad’ en ‘prettig doorfietsen’. Fietsers konden ook aangeven of ze langs een sfeervolle plek fietsten, de lucht schoon vonden, of een leuke ontmoeting hadden. Vooral het Vondelpark en het Rembrandtpark scoorden hier hoog.

Amsterdam zegt de eerste resultaten van het onderzoek te gaan gebruiken om verbeteringen voor fietsers te realiseren. Bijvoorbeeld langer groen voor fietsers bij een verkeerslicht. En de plekken waar het wegdek slecht is worden met voorrang verbeterd. De komende tijd zal de opgehaalde data verder worden geanalyseerd.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Eerst resultaten van Amsterdam Ping-fietsenquête

Scroll naar boven