Een duurzame organisatie voor Doortrappen

  • Soort:Onderzoeksrapport
  • Auteur:Renske Bouwknegt (Ideate), Sharon Blair-Zuijderhoff en Pieter Arends (Twijnstra Gudde)
  • Uitgever:Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Datum:08-06-2018

Een advies in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de organisatie en financiering van Doortrappen: een aanpak om de fietsveiligheid onder ouderen te verbeteren.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt actief bij aan de verkeersveiligheid in Nederland. Een van haar initiatieven is Doortrappen: een aanpak om de fietsveiligheid onder ouderen te verbeteren. Doortrappen heeft als oelstelling om bewustwording en handelingsperspectief te creëren én om de senioren zelf als ambassadeur te laten fungeren en zo te komen tot een duurzame gedragsverandering. De aanpak is getest met behulp van pilots in vier gemeenten en is vervolgens weergegeven in een handleiding. Uit de pilots blijkt dat de aanpak aanslaat, maar dat er nog vragen zijn als het gaat om de organisatorische kant van de aanpak.

    Gelet op de positieve ervaringen met Doortrappen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ambitie Doortrappen uit te voeren in meerdere gemeenten en daartoe te komen tot een duurzame organisatievorm en financiering. Diverse partners binnen verkeersveiligheid, maar ook op andere domeinen, staan hier positief tegenover en pakken dat graag op. Om dat te kunnen doen, heeft het ministerie Twynstra Gudde en Ideate gevraagd om advies uit te brengen over de organisatie en financiering van Doortrappen, gericht op het uitdagen van gemeenten, provincies, ROV’s, vervoerregio’s en andere relevante partners om met Doortrappen aan de slag te gaan. Hierbij dient in ieder geval aandacht te worden geschonken aan de coördinatie, financiering en de aansluiting bij de werkwijzen van decentrale overheden.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Een duurzame organisatie voor Doortrappen

No data found
Scroll naar boven