ECF publiceert factsheet over vertraging en stops op fietsroutes

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-01-2024
De European Cyclists’ Federation (ECF) heeft de richtlijnen van vijf Europese landen vergeleken op onderbrekingen en vertraging op fietsroutes en doet op basis daarvan aanbevelingen voor de verschillende categorieën fietsroutes. Deze komen voor het grootste deel overeen met de Ontwerpwijzer fietsverkeer van CROW.

Onderbrekingen van een fietsroute zijn bijvoorbeeld kruispunten waar fietsers voorrang moeten geven, spoorwegovergangen, beweegbare bruggen en verkeerslichten. Vertragingen doen zich onder meer voor bij verkeerslichten en kunnen worden uitgedrukt in de gemiddelde wachttijd.
Voor fietssnelwegen vindt de ECF 0,4 stops per kilometer en 15 seconden vertraging per kilometer acceptabel. Voor een hoofdfietsroutes is dit 1 stop per kilometer en 20 seconden vertraging en voor een gewone fietsroute 1,5 stop en 40 seconden wachttijd per kilometer.
Deze aanbevelingen zijn iets minder streng dan de Ontwerpwijzer fietsverkeer van CROW, daarin gaat men uit van 0,5 stop per kilometer op hoofdfietsroutes en vertraging van 15 seconden op hoofdfietsroutes en 20 seconden op gewone fietsroutes.  
 
Ideale fietscorridor
De ideale fietscorridor loopt volgens de ECF door lokale straten met weinig verkeerslichten of langs spoorlijnen, kanalen en hoofdwegen die weinig kruisend verkeer kennen. In lokale straten zouden fietsers voorrang moeten krijgen en bij kruispunten langs hoofdinfrastructuur zijn ongelijkvloerse kruisingen de beste optie. Als er verkeerslichten nodig zijn beveelt ECF aan om fietsers voor het kruispunt automatisch te detecteren en vooral geen drukknop voor het aanvragen van groen licht toe te passen.
 
Vertraging minimaliseren
Zo weinig mogelijk stops en zo min mogelijk vertraging maken fietsroutes aantrekkelijker. Afremmen en stoppen kosten tijd en energie en stopmomenten kunnen, vooral bij oudere fietsers, leiden tot eenzijdige ongevallen door balansverlies. Er gebeuren ook relatief veel ongevallen bij het op en afstappen.
De aanbevelingen in de factsheet Quality parameters for cycle infrastructure: interruptions and delays zijn gebaseerd op fietsrichtlijnen uit Duitsland, Nederland, Polen, Spanje (Catalonië) en het Verenigd Koninkrijk. Andere landen onderschreven wel het belang van het minimaliseren van onderbrekingen en vertraging maar hadden hier geen getallen voor opgenomen in hun richtlijnen.

Bron: European Cyclists' Federation
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

ECF publiceert factsheet over vertraging en stops op fietsroutes

Scroll naar boven