Discussienotitie Fietsoversteken uit de voorrang

 • Soort:Notities
 • Auteur:Rico Andriesse (Goudappel Coffeng), Mark van Gurp en Robert Hulshof (CROW-Fietsberaad)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:28-06-2019
Oversteken bij gebiedsontsluitingswegen.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Deze discussienotitie bevat de bevindingen uit een verkennend onderzoek naar oversteken van fietsers bij hoofdfietsroutes die gebiedsontsluitingswegen kruisen (uit de voorrang). De discussienota beoogt de ontwerpdiscussie over fietsoversteken te voeden om zo te komen tot nieuwe inzichten voor een goede toepassing van deze oversteken en bijbehorende maatregelen.
  Uit dit onderzoek - bestaande uit een literatuuronderzoek en praktijk onderzoek op proeflocaties - volgen de volgende lessen:
  1. Een goede middengeleider is het halve werk.
  2. Ondanks hoge intensiteiten in het autoverkeer, vaak toch hiaten.
  3. Snelheidsremmers voor het autoverkeer helpen de fietsers.
  4. Zebra’s kunnen gunstig uitpakken voor oversteekbaarheid fietsers.
  5. Fietsers gaan liever middenover.
  6. Zonder uitzicht geen veilige oversteek.
  7. Een voorrangsplein heeft een positief effect op de oversteekbaarheid, omdat dit eigen hiaten creëert.
  8. Linksafslaande fietsers op GOW hebben baat bij een tussenberm.
  De lessen die voortkomen uit het verkennende onderzoek betreffen eerste bevindingen. Echter, de lessen zijn nog onvoldoende onderbouwd om de status van een aanbeveling mee te geven. CROW-Fietsberaad wil deze lessen daarom in 2020 nader onderzoeken en een grootschalig empirisch onderzoek organiseren om de kennislacunes weg te nemen en te komen tot aanbevelingen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Discussienotitie Fietsoversteken uit de voorrang

Scroll naar boven