Almere gaat minder vrijliggende fietspaden aanleggen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:29-02-2012

Het aantal vrijliggende fietspaden is uitgebreider dan noodzakelijk. Heel prettig voor de fietser maar weinig kosteneffici├źnt. In nieuw aan te leggen gebieden is versobering op z&'n plaats. Dat betekent minder (dure) ongelijkvloerse kruisingen en in de rustige woonwijken vaker mengen met het andere verkeer. Dat is te lezen in het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente Almere.


Desondanks stelt de nota dat gestreefd wordt naar het realiseren van hoger fietsgebruik door het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig, sociaal veilig en kostenefficiënt hoofdfietsnetwerk. Want ondanks het voor de fietser goede fietsnetwerk blijft het fietsgebruik in Almere achter bij andere steden met meer dan 100.000 inwoners.
Oorzaak is volgens de gemeente de meerkernige opzet met relatief lage dichtheden waarin Almere is gebouwd. Afstanden zijn al snel groot en door de uitgestrektheid van het netwerk is de onderhoudsstaat niet overal optimaal. Bovendien is aantal arbeidsplaatsen binnen de stad achtergebleven bij het aantal woningen. Veel mensen moeten de stad uit om aan het werk te gaan en fietsen is dan geen aantrekkelijke optie. Ook doen zich op de fietspaden van Almere problemen voor met betrekking tot sociale veiligheid.
Daarom streeft Almere een hoofdfietsnetwerk van hoge kwaliteit na, dat de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbindt. Het hoofdfietsnetwerk is herkenbaar (4 meter breed rood asfalt), gestrekt (snelle directe routes), comfortabel (voorrang voor de fietser) en verkeersveilig (ongelijkvloers kruisen met dreven). 'De onderhoudsstaat van het gehele fietsnetwerk sluit aan bij de beschikbare middelen. Aangezien de middelen niet altijd voldoende zijn om voor het gehele fietsnetwerk continue een optimaal niveau te realiseren, ligt in deze de prioriteit bij het hoofdfietsnetwerk, aldus de nota.
In de stedelijke gebieden wordt gestreefd naar een maaswijdte van 300x300 voor het basis fietsnetwerk. In de buitengebieden volstaat een ruimere maaswijdte. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar slim medegebruik met
woonstraten. Vrijliggende fietspaden worden alleen toegepast indien noodzakelijk. Straten, stadsstraten en dreven waar minder dan 15.000 mvt/etmaal rijden, worden gelijkvloers gekruist tenzij dit aantoonbaar onveilige situaties oplevert dan wel de doorstroming van het autoverkeer hindert.
Verder gaat de aandacht uit naar het vergroten van de Sociale Veiligheid op de Almeerse fietspaden. Daar waar mogelijk wordt gezorgd voor meer ‘ogen op het fietspad’. Ook gaat meer aandacht uit naar de ligging en overzichtelijkheid van fietspaden. Het streven is om tenminste één sociaal veilige fietsroute tussen de stadsdelen te realiseren.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Almere gaat minder vrijliggende fietspaden aanleggen

┬ę Copyright 2022 CROW - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven