18 procent van de afgelegde kilometers gaat nu met de e-fiets

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:12-11-2019
Van alle door fietsers afgelegde afstanden gaat 18% per e-fiets. Hoewel 65-plussers het merendeel van de e-fietsafstand voor hun rekening nemen, neemt het e-fietsgebruik vooral toe onder Nederlanders jonger dan 65 jaar.


efiets2-(1).jpgHet rapport Mobiliteitsbeeld 2019 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) presenteert de nieuwste cijfers over de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. De in totaal met verschillende vervoermiddelen over land gereisde afstand bleef min of meer gelijk (+1% tussen 2010 en 2017). Het treingebruik is goed voor 10% van de afgelegde afstand. De met de trein gereisde afstand nam met 14% toe. Dat is daarmee relatief de grootste groeier.
 
Per (e-)fiets leggen Nederlanders in 2017 bijna 900 km per persoon af. De totale per fiets afgelegde afstand is tussen 2010 en 2017 met 4% gegroeid. De bevolkingsgroei draagt sterk bij aan de groei van de fietsafstand. En door het grotere aantal 65-plussers in de bevolking neemt de fietsafstand vooral toe voor het motief vrije tijd, waarbij de groei bij mannen sterker is dan bij vrouwen. Voor 30- tot 49-jarigen is een bevolkingsafname te zien, waardoor het fietsgebruik voor de woonwerkverplaatsingen en de vrijetijdsdoeleinden afneemt. Deze groep fietst ook minder vaak.
 
Gebruikers van de e- fiets worden steeds jonger en gebruiken deze steeds meer voor woon-werkverkeer, zo blijkt ook uit het rapport. De groep 65-plussers is weliswaar nog altijd goed voor iets minder dan de helft van de met een e-fiets afgelegde afstand (46%), tussen 2013 en 2017 groeide het aandeel van de met de e-fiets afgelegde kilometers bij de leeftijdsgroep 12 tot 50 jaar van 16% naar 20%. Voor 50- tot 65-jarigen steeg het aandeel in dezelfde periode van 30% tot 33%.
 
Met de e- fiets wordt gemiddeld ruim 40% verder gereisd dan met de gewone fiets: met de e-fiets wordt
gemiddeld 5,1 km afgelegd per verplaatsing, tegenover 3,5 km met de gewone fiets. Het snelheidsverschil tussen de e-fiets en de reguliere fiets is relatief klein. Met de e-fiets wordt gemiddeld met een snelheid van 13,3 km/uur gereisd, tegenover 12,5 km/uur met de gewone fiets. Dit verschil is het grootst voor mensen tussen de 12 en 35 jaar oud: e-fietsers tot 35 jaar reizen gemiddeld met een snelheid van 16 km/uur, terwijl deze leeftijdsgroep met de normale fiets 12,2 km/uur haalt.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

18 procent van de afgelegde kilometers gaat nu met de e-fiets

Scroll naar boven