Kenniscafé - De kansen van de Europese Green Deal voor fietsen in Nederland

Kenniscafé - De kansen van de Europese Green Deal voor fietsen in Nederland

Organisator: DCE, RVO, ECF, Fietsersbond, Tour de Force & Gemeente Zwolle
Taal: Nederlands
Datum: 26-10-2021, 15:00 - 17:00
Locatie: Online via Zoom.
Een kenniscafé in samenwerking met de DCE, ECF, de Fietsersbond, Tour de Force en de gemeente Zwolle.
 • De Europese Green Deal en herstelfondsen bieden kansen voor Nederland om de klimaatdoelen te behalen, en de leefbaarheid en duurzaamheid van ons land blijvend te verbeteren. De fiets gaat hierbij een belangrijke rol spelen. Er zijn concrete mogelijkheden voor gemeenten, provincies, en regio’s om Europese bijdragen voor fietsinvesteringen aan te vragen, eventueel samen met partners als bedrijven, kennisinstellingen en adviesbureaus. Ook kunnen hierbij middelen uit het Nationaal Toekomstbeeld Fiets als co-financiering worden ingezet. In dit Kenniscafé vertellen we u, in vervolg op een eerdere workshop tijdens het Nationaal Fietscongres, welke kansen Europa biedt voor de fiets. Ook geven we concrete voorbeelden van succesvolle Nederlandse fietsprojecten die mede door Europa zijn gefinancierd. Samen met u denken we graag na hoe we nu vervolgstappen kunnen zetten om de kansen voor Nederland te verzilveren.

  Programma
  • Inleiding vanuit de European Cyclists' Federation (ECF) over Europese fondsen waar fietsprojecten een beroep op kunnen doen en de stand van zaken rond het Europees herstelfonds;
  • Sonja Rijsbosch en Albin Hunia van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vertellen hoe de RVO kan helpen bij Europese projecten van Nederlandse overheden en gaan specifiek in op het Interreg-programma;
  • Syb Tjepkema van de gemeente Zwolle vertelt over de ervaringen met het BITS-project en wat dat voor Zwolle heeft opgeleverd;
  • Daarna is er volop ruimte voor discussie over de inleidingen.

  Vragen? Neem contact op met de Dutch Cycling Embassy (info@dutchcycling.nl)

Relevantie

Terug naar '2021'
Submenu openen

Kenniscafé - De kansen van de Europese Green Deal voor fietsen in Nederland

Scroll naar boven