Kenniscafé - Bijpraten over deel-(brom-/snor-/bak)fietsen

Kenniscafé - Bijpraten over deel-(brom-/snor-/bak)fietsen

Organisator: Tour de Force
Taal: Nederlands
Datum: 22-9-2021, 13:30 - 15:00
Locatie: Online via Zoom
CROW-Fietsberaad organiseert een kenniscafé waarin deelfietsen, -bromfietsen, -snorfietsen en -bakfietsen centraal staan. Er komen drie sprekers langs vanuit grote gemeenten; zij gaan vertellen over de ervaringen met speciale deelfietsen binnen hun gemeenten.
 • Ondanks de corona-perikelen zijn er de afgelopen twee jaar veel ontwikkelingen geweest rond deelmobiliteit. De deelscooter beleefde een onstuimige groei. Hier en daar veroverde ook de deelbakfiets een plekje in het straatbeeld. En verschillende aanbieders staan te trappelen om, zo gauw kan, deel-e-steps te introduceren. Ondertussen proberen gemeenten een goede balans te vinden tussen de voor- en nadelen van deelmobiliteit. Aan de hand van enkele praktijkverhalen willen we in dit kenniscafé met de vakwereld bijpraten over deze ontwikkelen. De ‘oogst’ van de bijeenkomst verwerken we in de update van de “Leidraad gemeentelijk beleid voor deelmobiliteit”.
   

  Programma

  13:30  -  Welkom door Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
   
  13:40  -  Teun Kolner (gemeente Rotterdam):
  Met een aanbod van enkele duizenden voertuigen is gemeente Rotterdam de koploper van Nederland. Marktpartijen krijgen veel ruimte om hun aanbod af te stemmen op de wensen van de klant. Al doende ontwikkelde de gemeente beleid om het aanbod in goede banen te sturen. Ongeveer twee jaar geleden introduceerde Rotterdam een vergunningensysteem met maximale aantallen per voertuigcategorie en het principe “wie het eerst komt…”. Wat zijn er ervaringen?
   
  14:00  -  Lysbeth van Silfhout (Gemeente Utrecht).
  Utrecht heeft begin dit jaar de APV gewijzigd. Hiermee mogen aanbieders van deeltweewielers alleen met een vergunning voertuigen aanbieden in de openbare ruimte.  Dit vergunningsstelsel bepaalt welke voertuigen er in de openbare ruimte komen, in welke aantallen en hoeveel aanbieders er per voertuigsoort zijn. In juli zijn vergunningen verleend aan Donkey Republic (fietsen) en TIER (elektrische bromfietsen en elektrische fietsen).
  Daarnaast is eind 2020 een concessie verleend voor 100 bakfietsen. Lysbeth licht toe welke keuzes er zijn gemaakt in de vergunningsvoorwaarden en hoe de vergelijkende toets is verlopen
   
  14:20  -  Jaap Valkema (Gemeente Groningen)
  De gemeente Groningen had deelfietsen op het wensenlijstje staan, maar kreeg deelsnorfietsen van drie verschillende aanbieders. Vanwege een gemeentelijke herindeling kon de gemeente daar op dat moment juridisch niets tegen doen. Om toch zoveel mogelijk voordelen van deelscooters te benutten, konden op basis van vrijwilligheid gelukkig goede afspraken worden gemaakt met de aanbieders. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de deelscooters mogen blijven in Groningen, in ieder geval de komende twee jaar. Sinds 1 juli hebben twee aanbieders van deelscooters een vergunning. Maar legde de derde aanbieder van deelscooters zich daar zomaar bij neer?  
   
  14:40  -  Rinse Gorter (Gemeente Den Haag)
  In Den Haag worden deelscooters intensief gebruikt. Vooral op zomerse dagen pakken veel Hagenezen de deelscooter om naar het Scheveningse strand te gaan. Scheveningen is inmiddels een echte hotspot voor deeltweewielers. Samen met de aanbieders heeft de gemeente Den Haag gewerkt aan oplossingen om met de enorme parkeerdruk die dit met zich mee brengt om te gaan. Hoe kunnen gemeenten en aanbieders samen parkeeroverlast van deelvoertuigen beperken?


  Vragen? Neem contact op met CROW-Fietsberaad (fietsberaad@crow.nl).

Relevantie

Terug naar '2021'
Submenu openen

Kenniscafé - Bijpraten over deel-(brom-/snor-/bak)fietsen

Scroll naar boven