Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Oost Nederland

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Oost Nederland

Datum: 30-11-2015, 13:00 - 16:30
Locatie: Provinciehuis Overijssel in Zwolle
Op maandagmiddag 30 november a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met ROV Oost Nederland een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen bibeko/bubeko. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?
  • In februari 2014 heeft CROW-Fietsberaad een discussienotitie uitgebracht over fietsstroken, met voorlopige aanbevelingen over de toepassing van fietsstroken bij verschillende wegtypen en wegprofielen. In de periode najaar 2014 - zomer 2015 zijn deze aanbevelingen getoetst met behulp van (camera)onderzoek. Op basis daarvan is nu een definitieve publicatie verschenen, incl. een webtool. Op deze bijeenkomst worden deze publicatie en webtool gepresenteerd en toegelicht met fotomateriaal aan de hand van concrete cases. Ook is er gelegenheid voor wegbeheerders om eigen cases op tafel te leggen en te bespreken met de opstellers en collega’s. Fietsstroken en suggestiestroken worden door wegbeheerders in Nederland op grote schaal toegepast. Daarbij valt een grote verscheidenheid op in toepassing en uitvoeringsvorm:  - zowel op gebiedsontsluitingswegen als erftoegangswegen - in verschillende breedtes - in combinatie met verschillende breedtes van de rijloper voor de auto - bij allerlei combinaties van intensiteiten van auto- en fietsverkeer De reden om fietsstroken aan te leggen is meestal goed bedoeld: vergroting van de veiligheid en het comfort van fietsers. Maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd het geval en werken ze regelmatig zelfs averechts. Dat geldt trouwens ook voor te brede kantstroken, die door fietsers en automobilisten soms worden opgevat als suggestiestroken ... Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden, aan de hand van foto’s van wegen binnen de kom en buiten de kom, voor verschillende profielbreedtes praktische aanbevelingen gepresenteerd: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling? Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.  Tijdens het tweede deel zijn er vier tafels waar concrete cases besproken worden. Wilt u zelf ook een case inbrengen, dan kunt u dit kenbaar maken via deze link.  De bijeenkomst vindt plaats op maandag 30 november a.s. van 13.00 uur tot 16.30 uur in het Provinciehuis Overijssel in Zwolle. Deelnemers worden verwacht tussen 12.30 en 13.00 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten, wegbeherende waterschappen, provincies, ROV’s, politie, VVN, Fietsersbond, LTO en CUMELA.  U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via deze link. U komt dan op de aanmeldpagina van CROW-Fietsberaad. Als u zich aanmeldt, wordt u gevraagd om zich eerst even te registreren (kost 1 minuut), tenzij u dit al eens eerder heeft gedaan. In de week voor de bijeenkomst ontvangt u dan een bevestiging van uw aanmelding. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.
  • Het totaal aantal deelnemers was 75. 52 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 27 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 24 mensen redelijk nuttig en 1 persoon had geen mening. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,3.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2015'
Submenu openen

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Oost Nederland

Scroll naar boven