Tour de Force

Kenniscafé - Wayfinding Hoogwaardige Fietsroutes

Organisator: Tour de Force
Taal: Nederlands
Datum: 23-11-2021, 13:00 - 14:15
Locatie: Online via Zoom
Tour de Force organiseert op 23 november a.s. een Kenniscafé over Wayfinding. In dit kenniscafé geven Ewoud Vink (provincie Utrecht) en Piet Stolk (Nationale Bewegwijzeringsdienst) een update over de huidige stand van zaken én presenteren we het kaartbeeld met nummering en kleurcodering (versie nov. 2021) voor de Hoogwaardige Fietsroutes in Nederland.
 • Wayfinding voor Hoogwaardige Fietsroutes.
  De hoogwaardige regionale fietsroutes vormen het topsegment van de fietsroutes in Nederland. Deze regionale routes noemen wegbeheerders vaak ook snelle fietsroute, snelfietsroute, doortraproute of sterroute. Deze fietsroutes zijn erop gericht om (woon)gebieden in de regio te verbinden met nabijgelegen (grote) steden en werklocaties. Ze hebben als doel de fietser hier gemakkelijk, veilig en comfortabel naar toe te leiden. Dit uit zich in kwaliteit en inrichting van de route, zo hebben fietsers op deze routes bijvoorbeeld vaker voorrang en wordt fietsen op afstanden tot 15-25 kilometer gestimuleerd. Deze routes zijn primair gericht op het stimuleren en vergemakkelijken van het fietsen voor woon-werk verkeer, maar in praktijk zien we dat ook schoolgaande jongeren en recreatieve fietsers veelvuldig gebruik maken van de aantrekkelijke routes.
   
  Niet alleen de kenmerken, maar ook de doelgroepen en het gebruik van Hoogwaardige Fietsroutes onderscheiden zich van andere routes. Dat vraagt om een eigen aanduiding – ook wel wayfinding – genoemd.
  In diverse onderzoeksomgevingen zijn de behoeften van fietsers, de juiste aanduiding, kleurgebruik én type bebording uitgebreid getoetst.
  Daaruit is een eigen huisstijl gekomen, die door de wegbeheerders (provincies/vervoerregio’s) is goedgekeurd. Een aantal jaar geleden is binnen het programma CHIPS de basis gelegd voor deze ontwikkeling van een eenduidige manier van bewegwijzering voor Hoogwaardige Fietsroutes.
   
  Tijdens het kenniscafé nemen Ewoud Vink en Piet Stolk je mee in de stand van zaken.
  We staan kort stil bij het doorlopen van het proces met de totstandkoming van het kaartbeeld en kleurcodering.
  Piet licht het belang van de Richtlijn hierbij toe, de gekozen huisstijl van de ontwerpelementen met kleurgebruik en nummering en staat stil bij het proces van aanvraag voor bewegwijzering van een route tot realiseren door de NBd.
   
  Het programma ziet er als volgt uit:
   
  13.00     Welkom & toelichting op het programma door Ploegleider Anita Stienstra
  13.05     Even terug in de tijd: Wayfinding Hoogwaardige Fietsroutes. Proces totstandkoming uniforme bewegwijzering voor HRF en kaartbeeld Wayfinding Hoogwaardige Fietsroutes door Ewoud Vink
  13.20     Toelichting op (ontwerp)elementen; waarom Richtlijn, hoe zijn ontwerpelementen, nummering en kleurgebruik tot stand gekomen door Piet Stolk
  13.35     Het toepassen van Wayfinding op een Hoogwaardige Fietsroute: van aanvraag tot realisatie door de NBd door Piet Stolk
  13.50     Ruimte voor gesprek / vragen / discussie
  14.15     Eind kenniscafé

Relevantie

Terug naar '2021'
Submenu openen

Kenniscafé - Wayfinding Hoogwaardige Fietsroutes

Scroll naar boven