Tour de Force

Inspiratie- en kennissessie 'Veilig fietsen naar school'

Organisator: Tour de Force & F10
Taal: Nederlands
Datum: 16-9-2021, 13:00 - 14:30
Locatie: Online via Zoom
Onder de werknaam 'Veilig fietsen naar school' hebben de F10, Tour de Force en het ministerie van IenW in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisties, opschaalbare pilots ontworpen waar vijftien F10 gemeenten mee aan de slag zijn gegaan. Meer over de succes- en faalfactoren en handvatten om (met steun van de provincie) aan de slag te gaan met deze aanpak.
 • LET OP: Deze bijeenkomst is alleen voor beleidsmedewerkers mobiliteit/verkeer werkzaam in de gemeenten uit de Provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland. Aanwezigheid kan alleen op uitnodiging.

  Lopen of fietsen is voor kinderen de manier om zich zelfstandig te verplaatsen: naar school, naar de sportclub, naar de bieb of naar vriendjes en vriendinnetjes. Door hun eigen weg te zoeken ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en kunnen ze zich optimaal ontplooien. Daarbij: bewegen is gezond!. Een voorwaarde daarbij is wel: een verkeersveilige schoolomgeving, veilige routes en verkeersveilig gedrag.

  TdF-iederkindfiets-1.jpg

  Veiligheid is een belangrijke voorwaarde, zowel voor kinderen die al lopend of fietsend naar school komen, als voor het stimuleren van kinderen (en ouders) om de overstap te maken naar fietsen of lopen. Veel ouders (bijna 40%) beoordelen de schoolomgeving en de route naar school van hun kind als onveilig, blijkt uit onderzoek van Tour de Force (2018). Het Nationaal Sportonderzoek (2019) laat zien dat ‘je veilig voelen op straat’ voor Nederlanders als de belangrijkste voorwaarde wordt gezien om meer te bewegen. Alle reden om in te zetten op een veilige schoolomgeving, die uitnodigt tot bewegen. Dat is dan ook de reden dat 1,5 jaar geleden de wethouders van de F10 steden (steden die voorop willen lopen met een goed fietsbeleid) de Tour de Force en het ministerie van IenW in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zes opschaalbare pilots ontwikkeld hebben, die veilig fietsen naar school moeten stimuleren en waarbij zowel gedragsverandering, verkeerseducatie als infrastructuur aan bod komen.


  Overzicht deelnemende F10 gemeenten per pilot

  TdF-iederkindfiets-2.png
  Alle pilots zijn inmiddels uitgevoerd en we hebben als F10, Tour de Force en ministerie IenW veel geleerd van de bijna 30 interventies die we binnen het kader van zes opschaalbare pilots hebben uitgevoerd. Adviesbureau Ecorys heeft zorg gedragen voor de monitoring en evaluatie van de pilots. Voor elke pilot is nu een factsheet beschikbaar. In een aantal regionale bijeenkomsten, tijdens de Europese Mobiliteitsweek (16 - 22 september) delen we nu de succesfactoren en leerkansen die deze pilots hebben geboden. Voor deze bijeenkomst maken wij een combinatie van: Gelderland, Overijssel en Flevoland. Onderstaand meer informatie over de opzet van het programma.


  Regio Gelderland, Overijssel, Flevoland

  Voor wie: Beleidsmedewerkers mobiliteit/verkeer werkzaam in de gemeenten uit Provincie
  Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Flevoland.


  Programma

  13:00 - 13:10 Welkom & algemene introductie F10 pilots
  -----------------------------------
  13:10 - 13:35 Breakout-room ronde 1
  - Schoolstraat: Hugo van der Steenhoven en Femke Hulshof
  - Veilige Schoolroutes: Arjen Klinkenberg, Fietsersbond
  - V8N1: Dominque Luijks, Team Alert & Sandra van Baars, VVN
  -----------------------------------
  13:35 - 13:45 pauze (met korte pauze film)
  -----------------------------------
  13:45 - 14:10 Breakout-room ronde 2
  - Schoolstraat: Hugo van der Steenhoven en Femke Hulshof
  - Veilige Schoolroutes: Arjen Klinkenberg, Fietsersbond
  - V8N1: Dominque Luijks, Team Alert & Sandra van Baars, VVN
  -----------------------------------
  14:10 - 14:25 Provincies aan het woord, ondersteuning & visie
  14:25 - 14:30 Plenair afronden


  Vragen? Neem contact op met Hugo van der Steenhoven (hugo@hugocycling.nl) of Femke Hulshof (femke@mestudio.info).

Relevantie

Terug naar '2021'
Submenu openen

Inspiratie- en kennissessie 'Veilig fietsen naar school'

Scroll naar boven