Zuid-Holland: slow lanes en parkroutes

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-03-2016

De provincie Zuid Holland zet de komende jaren vooral in op kwaliteitsverbetering van het netwerk en meer benutting van bestaande fietspaden, met slow lanes, themaroutes en parkroutes.&


Op allerlei plekken is het fietspad nog onvoldoende breed, zo constateert de provincie in het nieuwe Fietsplan 2016-2025. ‘Met name op de drukke corridors bij werklocaties valt dat op, maar op een mooie zondagmiddag zijn populaire recreatieve routes ook overvol.’ ‘Slow lanes’ die de stad verbinden met het buitengebied spelen een belangrijke rol in het nieuwe beleidsplan.

De provincie werkt samen met gemeenten aan het verbeteren van de koppeling van 70 fijnmazige binnenstedelijke fietsroutes en het fietsknooppuntennetwerk van de provincie via het programma Stad-Land fietsverbindingen. Slow lanes zijn brede verbindingen waar zowel langzame als snelle fietsers en wandelaars elkaar ruim kunnen passeren en veilig kunnen fietsen. Mocht de wereldtentoonstelling in 2025 in Rotterdam plaatsvinden, dan ziet de provincie dat als kans om innovatieve uitvoering van de slow lane realiseren.

Slow lanes sluiten ook aan bij het concept van de Parkroutes zo stel de nota. Deze werden onlangs voorgesteld in een advies van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Een route die op een fraaie, comfortabele, veilige en duurzame manier is vormgegeven en ingericht in samenhang met de omgeving, zo luidt de omschrijving. ‘De route wordt, samen met zijn directe omgeving, opgevat als een lang dun ‘parklint’, dat herkenbaar is en tegelijk meekleurt met zijn omgeving’.

Verder kan aan de regionale knooppuntnetwerken recreatieve én toeristische belevingswaarde worden toegevoegd door de aanleg van themaroutes of icoonroutes, aldus de provinciale fietsnota. Langs bestaande infrastructuur kan bijvoorbeeld extra bewegwijzering worden gerealiseerd om de fietser langs bijzondere punten in Zuid-Holland te leiden zoals kenniscentra, natuurgebieden, de provinciale erfgoedlijnen of de molens bij Kinderdijk en in de Krimpenerwaard.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Zuid Holland slow lanes en parkroutes

Scroll naar boven