Wat te doen op die gevaarlijke polderweg?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:01-04-2016

Het is in Nederland een bekend beeld: een smalle polderweg met genoeg auto&'s en fietsers om je zorgen over te maken over de verkeersveiligheid. Maar ruimte voor voldoende brede fietsstroken ontbreekt. Wat is het alternatief?


Met die vraag worstelen veel wegbeheerders. Dat bleek ook tijdens het onderzoek van CROW-Fietsberaad naar de inrichting van veilige fiets- en kantstroken. Na een grootschalig praktijkonderzoek op 23 locaties rolde een aantal concrete aanbevelingen uit de bus voor de breedte van fietsstroken op verschillende wegtypen op basis van onder meer de beschikbare breedte van het wegprofiel en de verkeersintensiteiten. Ze zijn terug te vinden in de notitie ‘Aanbevelingen fiets- en kantstroken’.

Die geeft echter geen antwoord op de vraag wat te doen op smalle (polder- of dijk)wegen buiten de bebouwde (of soortgelijke wegen binnen de bebouwde kom, bijvoorbeeld met lintbebouwing) van 450-580 cm breed. Omdat ze in het onderzoek nog niet aan bod zijn gekomen. Maar ook omdat er meestal geen voor de hand liggende oplossing bestaat.

Het achterwege laten van fietsstroken biedt natuurlijk geen oplossing. En een complete herinrichting is vaak te kostbaar. CROW-Fietsberaad wil de komende tijd – met steun van ‘het veld’ – onderzoeken of er alternatieve inrichtingsmogelijkheden zijn voor dergelijke wegen.

In eerste instantie worden vooral (advies)bureaus, wegenbouwers, leveranciers en wegbeheerders uitgedaagd om te komen met (creatieve) oplossingen, maar in principe zijn alle ideeën welkom.

In de bijlage bij dit bericht ‘Oproep: oplossingen voor smalle wegen buiten de bebouwde kom?’ is meer informatie te vinden over de specifieke vragen die er leven.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Wat te doen op die gevaarlijke polderweg

Scroll naar boven