Wat fietsprofessionals (nog) willen leren

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Teije Gorris (DTV Consultants B.V.)
 • Uitgever:Tour de Force
 • Datum:14-11-2019
Analyse vraag naar en aanbod van leermiddelen op gebied van fiets.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • De kennisontwikkeling op gebied van fiets floreert. De sterke aandacht voor fietsbeleid, -maatregelen en (onderzoeks)projecten heeft geleid tot het beschikbaar komen van grote hoeveelheden kennis, data, tools, inzichten en ervaringen. Deze zijn van grote waarde. Ze hebben de potentie om (toekomstige) professionals in staat te stellen beter en effectiever fietsprojecten te ontwikkelen en implementeren. Om deze potentie optimaal te benutten is het nodig om deze kennis beschikbaar te maken en professionals te leren nieuwe inzichten, data en tools toe te passen.

  Dit vraagt om kennis- en leerproducten, zoals boekjes, stappenplannen, uitlegvideo’s, e-courses, cursussen, trainingen, opleidingen. De mogelijkheden voor leren en kennisoverdracht zijn legio, maar het is essentieel dat middel, doel en doelgroep op elkaar aansluiten.

  Een van de doelen van de Tour de Force is het versterken van de kennisinfrastructuur en data op gebied van fiets. Naast de opgave om de stroom aan dataverzameling ten aanzien van fiets beter en slimmer te benutten, is het zaak om de toegenomen kennis over fiets te ontsluiten naar fietsprofessionals en zo te zorgen voor een goede afstemming tussen theorie en praktijk. De basis voor een goede afstemming is inzicht in de kennis- en leerbehoeften van fietsprofessionals enerzijds en het aanbod van kennis en leermiddelen anderzijds.
   
  De projectleiding van ‘Tour de Force – Versterken Kennisinfrastructuur’ heeft DTV Consultants gevraagd om een inventarisatie te maken van het huidige kennisaanbod op gebied van fiets enerzijds en de leerbehoefte vanuit de praktijk anderzijds. DTV Consultants combineert vakkennis op gebied van fiets met meer dan 25 jaar ervaring met opleiden en trainen op gebied van verkeer en mobiliteit.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Wat fietsprofessionals (nog) willen leren

Scroll naar boven