Verkenning datastrategie parkeren en huren van fietsen

 • Soort:Notities
 • Auteur:Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:15-04-2020
Deze datastrategie is een uitwerking van de Intentieverklaring Fietsdata voor de onderwerpen “fietsparkeren” en “huurfietsen”. Ook de “eigen fiets” komt aan de orde. Deze strategie sluit bovendien zeer goed aan bij de krachtenbundeling Smart Mobility. Let op: dit is een werkdocument. Alleen de samenvatting is redelijk gepolijst.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Datastrategie voor parkeren en huren van fietsen

  Deze datastrategie voor het parkeren en huren van fietsen komt voor uit de Intentie-verklaring Fietsdata. Zie: https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Intentieverklaring-Fietsdata.
   
  Met de strategie willen we:
  • Een beeld schetsen van de gewenste data-infrastructuur voor fietsparkeren en deelfietsen (geredeneerd vanuit verschillende gebruikersgroepen);
  • Een overzicht geven van de huidige initiatieven op het gebied van data voor fietsparkeren en het huren van fietsen;
  • Praktische obstakels voor  een snelle en positieve ontwikkeling van fietsdata identificeren;
  • Acties voorstellen hoe deze praktische obstakels geslecht kunnen worden;
  • Voorstellen doen voor taakverdeling tussen betrokken (publieke) organisaties ;
  • De leiding van de Tour de Force adviseren over structurele financiering

  De strategie is tot stand gekomen in samenspraak met een werkgroep waarin SHPV, het ministerie van IenW, ProRail, DOVA en NS vertegenwoordigd waren. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Utrecht en verschillende marktpartijen, zoals IP-Parking, V-Consyst, Donkey Republic en SWAPfiets. Hoewel er bij genoemde partijen duidelijk draagvlak is voor de strategie, hebben zij geen formele goedkeuring gegeven aan de strategie.
   

  Gebruikersgroepen als uitgangspunt

  Voor de strategie hebben we eerst de (mogelijke) wensen van vier gebruikers geïnventariseerd (user stories). Het betreft:
  1. De consumenten, ofwel (potentiële) fietsers;
  2. Exploitanten/beheerders van stallingen en deelfietsen
  3. Handhavers in de openbare ruimte
  4. Beleidsmedewerkers van overheden.

  Er zijn meer gebruikersgroepen denkbaar, zoals Maas-aanbieders, politie, fietsenhandel etc. Voor een deel hebben zij wensen die vergelijkbaar zijn met genoemde vier gebruikersgroepen. Daarnaast kunnen we het aantal gebruikersgroepen later altijd nog uitbreiden.
   
  Vervolgens is in beeld gebracht wat de belangrijkste belemmeringen zijn voor benutting van data voor de user stories. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:
  1. Aanbod van APP’s, Human Interfaces en apparatuur
  2. Het aanbod van data: wat is nodig, wat is er al en wat ontbreekt?
  3. Data-infrastructuur: welke (collectieve) voorzieningen zijn nodig voor de userstories. Bijvoorbeeld Data-standaarden, API’s, Indexen, Geaggregeerde data, Dashboards, Identificers, Opendata-portals, Data-platforms, Algoritmes

  Tot slot is gekeken welke initiatieven nu al genomen worden om de belemmeringen op te heffen. En welke nieuwe initiatieven we kansrijk en wenselijk vinden.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Verkenning datastrategie parkeren en huren van fietsen

Scroll naar boven