Veilige fietsroutes Zeven kenmerken die een fietsroute veilig maken

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Auteur:Sarah Gebhard e.a.
  • Uitgever:SWOV
  • Datum:01-11-2022
Een veilige fietsroute zorgt voor zo weinig mogelijk blootstelling aan verkeersonveiligheid en vermijdt conflicten met gemotoriseerd verkeer. Dit is het geval voor fietsroutes met de zeven kenmerken die in dit rapport worden toegelicht.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • 1. Routelengte zo kort mogelijk 2. Reistijd zo kort mogelijk 3. Zo min mogelijk kruispunten, vooral met gebiedsontsluitingswegen 4. Zo veel mogelijk over solitaire fietspaden 5. Zo min mogelijk over gebiedsontsluitingswegen zonder vrijliggend fietspad 6. Zo min mogelijk links afslaan 7. Zo min mogelijk overgangen en onderbrekingen.

    Daarnaast is het mogelijk veiliger om grote stromen doorgaand (en vermoedelijk sneller) fietsverkeer te scheiden van de ‘verblijvende’ en meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen. Aan de hand van deze kenmerken kunnen wegbeheerders bepalen hoe en waar maatregelen genomen moeten worden om a) een bestaande fietsroute veiliger te maken, b) een reeds veilige route aantrekkelijker te maken voor fietsverkeer, of c) een nieuwe veilige fietsroute aan te leggen. Bij maatregelen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanleggen van solitaire fietspaden of het ongelijkvloers maken van een kruispunt.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Veilige fietsroutes Zeven kenmerken die een fietsroute veilig maken

Scroll naar boven