Vaker en langer groen voor fietser blijkt effectief in Noord-Holland

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:04-07-2024
Binnen het project Focus op de Fiets, onderdeel van de Focus Smart Mobility 2022-2025 heeft de provincie Noord-Holland de verkeersregeling op 11 kruispunten aangepast zodat fietsers vaker en langer groen krijgen. Dit leidt tot een kortere wachttijd voor fietsers en minder fietsers die door rood rijden, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerde voortgangsrapportage.

De Focus Smart Mobility 2022-2025 van de Provincie Noord-Holland bestaat uit diverse projecten waarbinnen men de mogelijkheden van Smart Mobility verkent om bij te dragen aan het verminderen, veranderen en verbeteren van mobiliteit. Een van die projecten is Focus op de Fiets, waarmee de provincie fietsen aantrekkelijker wil maken door de veiligheid en de doorstroming te verbeteren, en dan vooral op schoolroutes en doorfietsroutes. Het aanpassen van verkeersregelingen moet voorkomen dat fietsers op deze routes onnodig moeten stoppen of onnodig moeten wachten en dat groepen fietsers voldoende groen krijgen, zodat bijvoorbeeld de achtersten van een groep fietsende scholieren niet door rood fietsen.
 
Verkeersregelingen
Op 11 plaatsen op provinciale en gemeentelijke fietsroutes in Noord-Holland is in december 2023 de verkeersregeling aangepast, zodat fietsers hier vaker en langer groen krijgen. In de voortgangsrapportage van Focus Smart Mobility 2022-2025, die in juni verscheen, is te lezen dat de wachttijden voor fietsers op deze plaatsen is afgenomen en dat het aantal fietsers dat hier door rood rijdt sterk is teruggedrongen. In 2024 wil de provincie deze oplossing op meer kruispunten gaan toepassen.  
 
Mobiliteitshubs
Een ander project van de Focus Smart Mobility waarin de fiets aan bod komt is de Integratie mobiliteitshubs, waarbinnen een handreiking is ontwikkeld om de kwaliteit van hubs te beoordelen. Deze methode werkt met scores voor de fysieke integratie en de digitale integratie van de hub en de mate waarin verschillende doelgroepen hierin participeren. De handreiking maakt onderscheid in vier typen hubs, stadshubs, wijkhubs, regiohubs aan de stadsrand en regiohubs aan een corridor. Op elk van deze hubs maken deelfietsen deel uit van het aanbod aan vervoerswijzen en is er een fietsenstalling.  

Bron: provincie Noord-Holland
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Vaker en langer groen voor fietser blijkt effectief in Noord-Holland

Scroll naar boven