Utrecht formuleert concrete bereikbaarheidseisen voor de fiets

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:01-07-2005
Steeds meer gemeenten en regio&'s zijn bezig het begrip &'Bereikbaarheid&' in concrete criteria te vatten. De auto staat daarbij veelal centraal.
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan van de gemeente Utrecht is geprobeerd ook voor de fietser concrete bereikbaarheidcriteria op te stellen.

 • Steeds meer gemeenten en regio's zijn bezig het begrip Bereikbaarheid in concrete criteria te vatten. De auto staat daarbij veelal centraal.
  In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan van de gemeente Utrecht is geprobeerd ook voor de fietser concrete bereikbaarheidcriteria op te stellen.

  In navolging van de Nota Mobiliteit, is bij de herziening van gemeentelijke en regionale nota's 'bereikbaarheid' een hot item. De Nota Mobiliteit geeft ten aanzien van het begrip 'bereikbaarheid' onder meer streefwaarden aan voor acceptabele reistijden. Bijvoorbeeld: 'de reistijd in de spits mag maximaal twee maal zo lang zijn als buiten de spits'. De Nota concentreert zich vooral op het autosnelwegennet. Gemeenten en regio's zijn bezig met hun eigen invulling, en daarbij komt ook de fiets in beeld.
  Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) houdt het in het nieuwste Regionaal Verkeers- en VervoerPlan nog vrij algemeen. In de nota worden bereikbaarheidsprofielen voor verschillende economische centra beschreven, zoals de universiteit of bedrijventerreinen. Als wensbeeld wordt voor dergelijke gebieden vervolgens aansluiting op het regionale fietswerk, of aansluiting op het sternetwerk als bereikbaarheidsvoorwaarde opgevoerd.
  Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 2005-2020 van Utrecht gaat verder. Het plan stelt dat de gemiddelde snelheid over het hoofdfietsnet bij een ritafstand van 4 tot 7 km bijvoorkeur minimaal 16 km/uur bedraagt voor ten minste 85% van de verplaatsingen. De rijtijd (inclusief oponthoud) per fiets naar de meest nabije afsluitbare fietsenstalling bij een ov-halte bedraagt bij voorkeur maximaal vanaf een locatie in een (boven)regionaal kerngebied 5 minuten. En vanaf de woning maximaal 10 minuten. Te verwachten valt dat de komende tijd meer gemeenten en regio's dergelijke criteria in hun nota's gaan opnemen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Utrecht formuleert concrete bereikbaarheidseisen voor de fiets

No data found
Scroll naar boven