Whitepaper ‘Goud in handen’ biedt gemeenten handvatten

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:09-04-2018
Nieuwe colleges worden gevormd en alle gemeenten werken vanwege de Omgevingswet aan lokale omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hoe houden we onze steden en dorpen bereikbaar, en hoe stimuleren we dat meer mensen zich op een gezonde manier verplaatsen? Hoe kunnen we de fiets inzetten om onze omgeving leefbaar en aantrekkelijk te houden?

Een sterk integraal fiets- en voetgangersbeleid biedt een scala aan mogelijkheden om binnen die omgevingsvisie diverse doelen en samenwerkingskansen op het gebied van gezondheid, klimaatadaptatie, leefbaarheid, duurzame mobiliteit en openbare ruimte te behalen. De Whitepaper ‘Goud in handen’ biedt gemeenten handvatten hoe een sterk integraal fiets-en voetgangerbeleid kan bijdragen aan het behalen van lokale beleidsdoelen via omgevingsvisies- en plannen.

Daarnaast staat het Tour de Force document Speerpunten Agenda Fiets vol met krachtige argumenten voor meer prioriteit voor stimulering van fietsgebruik. De Tour de Force hoopt dat dit document de nieuwgekozen raadsleden ondersteunt om de fiets in hun gemeente een grotere rol te kunnen laten spelen.

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Whitepaper ‘Goud in handen’ biedt gemeenten handvatten

Scroll naar boven