Talking Bikes uit de startblokken

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:06-11-2019
Voor het project om gestructureerd fietsdata in te gaan winnen ‘Talking Bikes’ trekt I&W een kleine 1 miljoen euro uit. Wie de data mag gaan leveren wordt de komende maanden beslist.

Fietsdata wordt nu veelal lokaal ingewonnen door middel van lussen, telslangen, radars of camera’s. Of dankzij mobiele applicaties, die echter zelden een landelijke dekking hebben of een representatieve steekproef vormen van het fietsgebruik doordat ze zich richten op specifieke doelgroepen, zo stelt I&W. Dat maakt dat veel regio’s een tekort kennen aan fietsdata, met gebrek aan goede geografische dekking en voldoende representativiteit.
 
Het project Talking Bikes zoekt nu marktpartijen die fietsdata met betrekking tot fietsgebruik kunnen leveren. Daarbij denkt men aan gegevens die fietsers zichtbaar maken voor intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en aan meer algemene data over fietsgebruik.
 
In totaal is €990.000,- beschikbaar, te verdelen over drie partijen die zich daarvoor kunnen inschrijven. Voorwaarde is wel dat die al ervaring hebben in het inwinnen van fietsdata. De looptijd van het project bedraagt 2-4 jaar. De doelstelling is dat na afloop een markt is ontstaan voor fietsdata en van informatiediensten voor fietsers. Dat zal ook de reden zijn dat de data niet als open data beschikbaar komt, zo wordt gemeld in het aanbestedingsdocument.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Talking Bikes uit de startblokken

Scroll naar boven