Subsidie voor inwinnen Corona fast-track data

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:08-04-2020
Het ministerie van OCW en NWO stellen samen € 15 miljoen ter voor urgente medische, sociale en maatschappelijke onderzoeksvragen die te maken hebben met de Coronacrisis. Van deze €15 miljoen is €1,5 miljoen beschikbaar om op korte termijn – tijdens de crisis - data te vergaren en te analyseren. Dat biedt wellicht ook mogelijkheden voor degenen die bezig zijn met het inwinnen van mobiliteits- cq. fietsdata.

In de call for proposals wordt alleen in algemene termen gesproken over de soorten projecten die voor deze subsidie in aanmerking kunnen komen. ‘Het onderzoek moet relevant zijn voor het lerend vermogen van de samenleving tijdens de corona-crisis of voor het beheersen van die crisis, én vergt de vergaring van real-time data, die alleen tijdens de crisis verzameld kunnen worden.’

Volgens ingewijden zou bijvoorbeeld ook het inwinnen van fietsdata onder deze definitie kunnen vallen.

De call is bedoeld om al gestarte projecten te ondersteunen, maar ook voor projecten die nog niet gestart zijn kan subsidie worden aangevraagd. Een aanvraag in de call for proposals bedraagt maximaal 50.000 euro. Zo’n aanvraag kan echter alleen worden gedaan door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers  met een vergelijkbare aanstelling, werkzaam bij universiteiten of een aantal met name genoemde medische instellingen. 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Subsidie voor inwinnen Corona fast-track data

Scroll naar boven