@: "De snelheidsverschillen

@: "De snelheidsverschillen tussen speed-pedelecrijders en andere fietsers zijn groot, zeker in de bebouwde kom ... de gemeten gemiddelde kruissnelheden variëren van 27 km/uur tot 40 km/uur." - Zo''n 20 jaar geleden was dit HET argument om een verschil te maken tussen fiets- en bromfietspaden. - Onderzoek toonde aan dat deze maatregel het verkeer veiliger maakte. Blijkbaar telt dit nu niet meer met de komst van de e-bromfiets met de modieze term “speed-pedelec” en hun goed gebekte berijders. In dit onderzoek mogen die hun eigen gedrag keuren, waarmee we op de fietspaden met zo''n 15 km per uur voor de gewone fietser naast tot 40 km per uur van de flitsfietsers. Je zou ook de provinciale weg in de bebouwde kom veiliger kunnen maken of is zo''n benadering uitgesloten?

Reacties

@roland, zucht. Daar hebben we het weer. Dé fietser als notoire verkeersregelovertreder. Zijn net mensen.
@roland De aandacht voor snelheidsverschillen is begrijpelijk vanuit het simpele feit dat de speed pedelec heel snel KAN maar volgens mij wordt dit veiligheidsaspect gemakkelijk overbelicht. Uit het onderzoek blijkt dat SP-ers geen 45 km/u rijden maar eerder 30-35 km/u. Met de auto die met gemak 200 km/u kan halen rij je immers ook alleen die snelheid als de omstandigheden dat toelaten. Een veel groter probleem is het gebrek aan discipline van vrijwel elke fietspadgebruiker die niet met het verkeer bezig is, over de weg zwalkt alsof er geen ander verkeer is, met ware doodsverachting linksaf slaat zonder eerst te kijken en de hand uit te steken, door rood rijdt, schuin kruispunten oversteekt, met 2-4 naast elkaar de doorgang voor ander verkeer blokkeert en geen verlichting voert in het donker... Daarmee is niet gezegd dat SP-ers geen fouten maken in het verkeer maar mede door onze hogere snelheid hebben we wel extra motivatie om gevaarlijke situaties te vermijden en te voorkomen omdat een ongeval bij hogere snelheid vrijwel altijd resulteert in ernstig letsel en schade. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat SP-ers op het fietspad weliswaar snel rijden, maar ook snelheid minderen als er ingehaald wordt. De argumenten tegen de speed pedelec klinken mij vooral als onmin omdat er een new kid in town is met wie de beperkte ruimte op het fietspad gedeeld moet worden. Wat het delen betreft, als het druk is op het fietspad ga ik met veel plezier naar de rijbaan, maar als het daar ook druk is blijf ik toch echt liever op het fietspad. En dat is doorgaans geen probleem want de gemiddelde fietspaden in Nederland zijn vrijwel altijd uitgestorven leeg.
Gaan we net als bij de snorfietsers de kat op het spek binden en daarna het paard achter de wagen spannen? In Amsterdam en andere drukke grote steden kennen ze het probleem. In Gelderland is dit project best mogelijk, maar het is niet representatief voor Nederland. Laten we ons niet blind staren op gemiddelde snelheden of kruissnelheden, maar kijken naar aanpassing van het gedrag van de SP-rijder. Wordt het drukker blijven ze achter hun voorligger tot ze veilig voorbij kunnen steken en niet gaan weven zoals sommige wielertouristen/wielrenners doen, houden ze rekening (afstand houden) met de slingerbeweging van de zwakkere fietsers (kinderen die 8 a 10 km/u fietsen of ouderen), remmen ze af bij kruispunten om de situatie goed te evalueren? Ook automobilisten die enorme problemen hebben met dit nieuwe fenomeen (SP die er uitziet als een gewone fiets) en op een kruising de situatie goed overzien, volgens een Brits onderzoek is dit de belangrijkste factor waarop examinandi zakken: Top 10 reasons for failing 1. Observation at junctions 2. Failing to check mirrors 3. Control of steering wheel 4. Turning right at junctions 5. Failing to move off safely from stationary position 6. Positioning of car on road 7. Stalling or accelerating quickly when starting 8. Response to traffic lights 9. Reverse park control 10. Response to traffic signs En nog een punt de SP-rijders die met grote snelheid inhalen veroorzaken veel stress en angst bij fietsers (verdrijving van de "gewone"fietser), misschien toch een geluidje inbouwen zoals bij elektrische auto''s wordt gedaan? Het is tijd voor een dubbel blind onderzoek: SP-rijders die niet weten dat ze geobserveerd worden en een analyse door mensen die niet weten of de rijder SP, wielrenner, gewone fietser is. Nil volentibus arduum.
Scroll naar boven