Schoolroutes lopen nog vaak via risicovolle wegen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:31-08-2021
Op elke kilometer die een gemiddelde scholier in Nederland naar school fietst, gaat 100 meter over wegen met het hoogste risico op een ongeval.

schoolroute-(1).jpgOp basis van diverse databronnen brachten adviesbureau Sweco en RTL Nieuws de meest waarschijnlijke route tussen woonbuurt en school in kaart voor alle ruim 700.000 leerlingen die dagelijks naar hun middelbare school fietsen. Daarbij werd niet alleen gekeken naar hoe druk een route is, maar ook naar het type infrastructuur. Zo is van elke route bekeken welk deel over vrijliggende fietspaden gaat, of over wegen met gemengd verkeer en een maximumsnelheid van 30, 50 of 60 kilometer per uur.

Aan de hand van de (beperkte) registratie van fietsongevallen onder scholieren tijdens schooltijden door politie en Rijkswaterstaat is ook berekend wat het risico op een ongeval is per wegsoort. Daaruit blijkt volgens dit onderzoek dat vrijliggende fietspaden het meest veilig zijn. Wegen waar scholieren op dezelfde weg fietsen als gemotoriseerd verkeer dat maximaal 50 of 60 km/uur mag, zijn 2 tot 3 keer onveiliger. 30-wegen zijn blijken slechts beperkt onveiliger dan fietspaden.

De twee bestanden zijn gecombineerd en gebruikt om per school een indicatie te geven van de kans op een ongeval op de gemiddelde afgelegde route van leerlingen. Daaruit blijkt dat van alle schoolroutes waar dagelijks minimaal 150 leerlingen fietsen bijna 1200 kilometer loopt over wegen met een maximumsnelheid van 50 of 60 kilometer per uur en waar het risico 2 tot 3 keer hoger is dan op een fietspad.

De resultaten zijn per school op een kaart vastgelegd.

Tussen gemeenten zijn er grote verschillen in het risico op een ongeluk op schoolroutes. De routes naar de 17 middelbare scholen in Almere gaan bijvoorbeeld bijna uitsluitend over vrijliggende fietspaden en 30-km-wegen. In Heerlen is de kans op een ongeval op een schoolroute 34 procent hoger dan in Almere.

Om in te schatten welke schoolroutes leerlingen volgen is gebruik gemaakt van gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs, waarin per middelbare schoolvestiging is aangegeven in welke buurten leerlingen wonen. Op basis van cijfers uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) is een inschatting gemaakt van het aantal leerlingen per school dat fietst. Uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat zijn gegevens gehaald over de locaties van ongevallen die in de voorbije vijf jaar zijn geregistreerd, waarbij fietsende jongeren tussen de 11 en 18 jaar betrokken waren.

Uit eerder onderzoek van Sweco bleek dat 81% van de door scholieren gebruikte fietspaden te smal of veel te smal is.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Schoolroutes lopen nog vaak via risicovolle wegen

Scroll naar boven