Rotterdam gaat vergunningstelsel opzetten voor de deelfiets

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:19-02-2019
Er zijn in Rotterdam inmiddels een stuk of vijf deelfietsaanbieders actief. Tot nu toe heeft men de ontwikkelingen redelijk in goede banen weten te leiden door afspraken te maken met de aanbieders. Maar om in de toekomst te kunnen ingrijpen mocht het uit de hand lopen, komt er vanaf 2020 een vergunningstelsel.

mobikesRotterdam.jpgRotterdam kent al sinds 2016 Gobike, een deelfietssysteem dat werkt met vaste deelfietsstations. In 2017 zijn oBike, Donkey Republic, Mobike en oFo in Rotterdam gestart met deelfietssystemen die gebaseerd zijn op het concept van free-floating. In 2018 is Flickbike in het Rotterdamse havengebied van start gegaan, terwijl oFo van het toneel verdween. En de Watertaxi Rotterdam wil graag de Rotterdamse Stadsfiets introduceren. Dit betreft een plan voor 1.800 deelfietsen en 150 vaste deelfietsstations in de openbare ruimte. Inmiddels hebben zich ook verschillende partijen gemeld met andere deeltweewielerconcepten, zoals elektrische scooters en steps. In het najaar is Felyx deelscooters gestart en zijn er circa 325 elektrische deelscooters in Rotterdam beschikbaar.

Het college van Rotterdam stelt nu voor de inzet van deelfietsen aan een aantal regels te onderwerpen, die worden vastgelegd middels een vergunningstelsel. Daarin wordt de deelfietsproviders een aantal minimumvoorwaarden opgelegd, gericht op het (algemeen) belang van de gemeente in de openbare ruimte. De huidige fietsparkeerdruk in het centrum en in woonwijken, de door inwoners ervaren overlast en de verkeersveiligheid op het trottoir, fietspad en rijbaan, spelen daarbij een nadrukkelijke rol, aldus de gemeente. De vergunning kan worden ingetrokken als niet aan de minimumvoorwaarden wordt voldaan.
 
Zo wil men bijvoorbeeld het aantal vaste deelfietsstations maximeren, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij populaire herkomst- en bestemmingslocaties, zoals stations, metrostations en personenvervoer over water.
Op andere belangrijke NS-treinstations, metrostations, locaties voor personenvervoer over water, P+R-terreinen en fietsenstallingen in de binnenstad) wil men verder waar mogelijk free-floating deelfietsen stimuleren door vraaggericht ‘exclusieve’ plekken beschikbaar te stellen in de vorm van rekken of vakken. Bij het centraal station is nu bijvoorbeeld al exclusief plek voor deelfietsen van Gobike en de OV-Fiets.
Verder zullen free-floating deelfietsers gebruik moeten maken van de reguliere fietsparkeervoorzieningen. Daar zit nog wel een pijnpunt, want recent onderzoek leert dat er in de binnenstad in totaal ruim 16.000
Fietsparkeerplaatsen zijn, maar op het drukst getelde moment stonden er ongeveer 32.000 fietsen. Voor de helft van de fietsen is dus geen fietsparkeervoorziening aanwezig.
 
De regels voor de deelfiets zullen ook gaan gelden voor andere (elektrische) vervoermiddelen zoals de elektrische deelstep. Die zijn nu nog niet toegelaten op de openbare weg, maar die regels worden binnenkort waarschijnlijk (wettelijk) aangepast.

Rotterdam stelt dat de deelfiets bijdraagt aan de mobiliteitstransitie in de stad en een goede aanvulling op het OV bieden. Maar de stad ziet in de deelfiets ook een mogelijkheid om vervoersarmoede aan te pakken. 'Door de beschikbaarheid van deelfietsen worden voorzieningen (zoals onderwijs, winkels en zorginstellingen) en werkgelegenheid makkelijker bereikbaar. Deelfietsen hebben daardoor maatschappelijke meerwaarde.'
 
Voor een vergunningstelsel moet wel de APV worden aangepast. Dat kan op z’n vroegst per 1 januari 2020.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Rotterdam gaat vergunningstelsel opzetten voor de deelfiets

Scroll naar boven