Reistijdwaardering fietsen vergelijkbaar aan auto en trein

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:05-12-2023
Voor het eerst heeft het KiM nationale reistijdwaarderingskengetallen voor fiets en lopen vastgesteld. Deze kengetallen zijn al langer beschikbaar voor wegverkeer, openbaar vervoer, vaarverkeer en luchtvaart en vormen belangrijke input voor maatschappelijke kosten-batenanalyses van mobiliteitsprojecten. De reistijdwaardering van fietsen en lopen heeft dezelfde ordegrootte als die van personenvervoer met auto en trein.

Mobiliteitsmaatregelen kunnen tot reistijdwinst of reistijdverlies leiden voor verkeersdeelnemers. De reistijdwaarderingskengetallen geven een monetaire waarde aan deze reistijdverandering, zo levert een uur reistijdwinst voor fietsers ruim 10 euro per persoon aan baten op. Dit blijkt uit de publicatie Nieuwe waarderingskengetallen voor reistijd, betrouwbaarheid en comfort van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).


Bron: Knoope, M. (2023), Nieuwe waarderingskengetallen voor reistijd, betrouwbaarheid en comfort, Rapport. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Comfort 
Naast de waardering voor verandering in reistijd zijn er ook kengetallen bepaald voor veranderingen in betrouwbaarheid en comfort. De invloed van comfort berekent men door een opslag op de reistijdwaardering. Zo is de reistijdwaardering voor fietsen op een 50 km/h weg met auto’s 23 procent hoger en die van fietsen over een mooie route 5 procent lager.
 
Toepassing
Reistijdwaarderingskengetallen worden meegenomen bij het inschatten van mobiliteitsgedragskeuzes. Bijvoorbeeld bij het voorspellen of mensen al dan niet voor een snellere maar duurdere verbinding zullen kiezen. Daarnaast zijn de getallen belangrijke input voor maatschappelijke kosten-batenanalyses van mobiliteitsmaatregelen. Hiermee brengt men in kaart of een investering in mobiliteit opweegt tegen de maatschappelijke baten.   
 
Achtergrond
De reistijdwaarderingskengetallen zijn berekend op basis van stated preference onderzoek waarin deelnemers kosten en reistijd moesten afwegen voor verschillende modaliteiten. Ook kregen ze vragen over betrouwbaarheid en comfort. De uitkomsten van het onderzoek zijn gewogen om het representatief te maken voor alle Nederlanders.
Ten opzichte van de vorige meting in 2010 zijn de reistijdwaarderingen voor personenvervoer met 10-20 procent gedaald. Dit komt onder andere door een groter comfort, zoals minder overstappen, en technologische ontwikkelingen waardoor men de reistijd beter kan besteden.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Reistijdwaardering fietsen vergelijkbaar aan auto en trein

Scroll naar boven