Verkenning effecten van fiets-in-keten componenten op verplaatsingsgedrag

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Auteur:Decisio, Studio Bereikbaar, Tour de Force
  • Datum:19-07-2022
Het stimuleren van ketenmobiliteit en specifiek de combinatie van fiets en trein is voor beleidsmakers op verschillende bestuurlijke niveaus een belangrijk doel. De Tour de Force – met ‘fiets in de keten’ als een van de hoofdthema’s – heeft Studio Bereikbaar en Decisio gevraagd een verkenning uit te voeren naar de effecten van de verschillende ‘fiets-in-keten-componenten’ op reisgedrag. Het complete rapport vind je hieronder.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Het stimuleren van ketenmobiliteit en specifiek de combinatie van fiets en trein is voor beleidsmakers op verschillende bestuurlijke niveaus een belangrijk doel. Wanneer reizigers kiezen voor deze combinatie in plaats van bijvoorbeeld de auto draagt dit onder andere bij aan bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Om deze vorm van ketenmobiliteit te bevorderen zijn verschillende beleidsinstrumenten beschikbaar. In welke mate dergelijke componenten afzonderlijk bijdragen aan beïnvloeding van het reisgedrag is echter onbekend. Voor beleidsmakers is dit wel een relevante vraag. Want als het doel is om ketenreizen te stimuleren, is het 
    belangrijk om te weten welke interventies het effectiefst zijn.

    De Tour de Force – met ‘fiets in de keten’ als een van de hoofdthema’s – heeft Studio Bereikbaar en Decisio gevraagd een verkenning uit te voeren naar de effecten van de verschillende ‘fiets-in-keten-componenten’ op reisgedrag. In dit rapport staat de volgende onderzoeksvraag centraal: "Wat is de invloed van ‘fiets-in-keten-componenten’ als fietsparkeervoorzieningen, treinbediening en stationsvoorzieningen op verplaatsingsgedrag?" 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Verkenning effecten van fiets-in-keten componenten op verplaatsingsgedrag

Scroll naar boven