Programmaraad Fiets op excursie naar Goes

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:28-09-2023
Op vrijdag 22 september waren leden en oud-leden van de Programmaraad Fiets te gast in Goes. Tijdens de jaarlijkse excursie maakten ze op uitnodiging en onder leiding van Joep Stortelder en Hetty van Voorden een ronde langs een aantal bijzondere plekken in de fietsinfrastructuur van Goes en de dijkversterking bij Hansweert.

Het programma van de excursie startte in de raadszaal van Goes met een woord van welkom door de wethouder van de gemeente Goes en vertegenwoordiger van waterschap Scheldestromen. Daarna volgde een presentatie over de onderdoorgang onder het spoor nabij station Goes die sinds 2020 gereed is. Hieruit bleek maar weer eens hoeveel puzzels er op te lossen zijn om zo’n project te realiseren. Zo kon de onderdoorgang bijvoorbeeld niet op de plaats van de bestaande spoorwegovergang gebouwd worden omdat er dan jarenlang geen mogelijkheid zou zijn het spoor over te steken. Ook moest de bouworganisatie treinvrije periodes om de fundering van de tunnel te kunnen bouwen en de spoordekken op hun plaats te leggen twee jaar van te voren aanvragen. Daarnaast bracht het tracé de nodige hoofdbrekens met zich mee: om kosten te besparen wilde men de tunnel zo haaks mogelijk op de spoorlijn bouwen maar daarvoor moest wel grond worden gekocht waarop eigenlijk woningen gepland waren. 
 
Onder leiding van Joep Stortelder van de gemeente Goes maakten de leden van de programmaraad vervolgens een ronde door Goes langs verschillende fietsprojecten, zoals de spooronderdoorgang waar veel aandacht was besteed aan zichtlijnen en een prettige uitstraling voor fietsers en voetgangers, de herinrichting van het gebied rond twee scholen en een fietsstraat. Die ronde ging op elektrische funscooters en daar voelde niet iedereen zich in het begin even gemakkelijk op. Een bocht nemen op van die platte banden viel nog niet mee.
 
Hetty van Voorden, van waterschap Scheldestromen leidde het kleine peloton van e-scooters daarna door het buitengebied van Goes richting de dijkversterking bij Hansweert, een laaggelegen dorp dat bij hoogwater extra bescherming nodig heeft. Als je veilig in het midden van het land woont is het goed om de imposante hoogte van de dijken die het water van de Westerschelde buiten moeten houden eens waar te nemen. Het idee dat die uitgestrekte watermassa ooit tot zulke hoogten kan stijgen doet de rillingen over je rug lopen. Terug in het hier en nu betekende het dijkproject dat de bestaande fietsroute aan de buitenkant van de dijk voor enkele jaren omgelegd is over bestaande wegen, met alle aanpassingen in de infrastructuur, zoals het verlagen van de maximumsnelheid, die daarvoor nodig zijn.
 
Het was een geslaagde, informatieve en gezellige excursie, met veel dank aan Joep en Hetty voor de organisatie.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Programmaraad Fiets op excursie naar Goes

Scroll naar boven