Proeflocaties fietspaaltjes gezocht

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:03-10-2012

Het Ministerie van IenM en het Fietsberaad zoeken wegbeheerders die willen meewerken aan een proef om fietspaaltjes zo te realiseren dat de risico's voor de fietser minimaal zijn. Het is wel zaak om snel te reageren.


Om het aantal enkelvoudige fietsongevallen als gevolg van botsingen met paaltjes terug te dringen heeft het Fietsberaad deze zomer een concept-keuzeschema 'Sanering paaltjes op fietspaden' opgesteld. Het schema helpt wegbeheerders bij het maken van de afweging wel of geen paaltje. En voor de gevallen dat een paaltje echt noodzakelijk is, geeft het schema ontwerpaanbevelingen die de kans op een botsing en de eventuele gevolgen tot het minimum moeten beperken.

Het Fietsberaad en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu willen deze aanbevelingen graag realiseren op een aantal proeflocaties. Dat is de beste manier om te bepalen of de aanbevelingen ook in de praktijk blijken te werken. Bovendien hebben praktijktoepassingen een veel grotere communicatieve waarde dan schetsen en tekeningen. Het Fietsberaad en het Ministerie zoeken daarom op korte termijn wegbeheerders die willen meewerken aan de realisatie van proeflocaties conform de aanbevelingen.

De voorbereiding, het maken van het verkeerskundig ontwerp en het opstellen van het bestek worden op kosten van het Ministerie verzorgd.Hiervoor is onderzoeks- en adviesbureau DTV Consultants ingehuurd. DTV Consultants werkt in dit project samen met Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp en AGEL adviseurs. Na oplevering van het bestek is het aan de wegbeheerder om het ontwerp op straat te realiseren. Het Ministerie stelt per locatie maximaal € 10.000,- ter beschikking als tegemoetkoming in de materiaal- en aanlegkosten. Het Fietsberaad is daarnaast in overleg met leveranciers van palen en ribbelmarkering. Enkele marktpartijen hebben inmiddels hun medewerking toegezegd.

Wegbeheerders kunnen locaties aanmelden tot 14 oktober. Van belang is uiteraard dat de noodzaak voor toepassing van een paaltje is aangetoond. De kans op oneigenlijk gebruik van het fietspad door autoverkeer moet groot zijn. Daarnaast dient de wegbeheerder zelf budget beschikbaar te hebben voor uitvoering van de maatregel. In totaal worden zes locaties geselecteerd, waarbij in ieder geval van elk van de volgende drie situaties één locatie wordt geselecteerd:

  • éénrichtingsfietspad (ca. 2,0 – 2,5 meter breed)
  • tweerichtingen fietspad (ca. 2,5 – 3,30 meter breed)
  • tweerichtingen fietspad (breder dan ca. 3,30 meter)

Locaties zonder bestaande openbare verlichting hebben de voorkeur. Bovendien krijgen wegbeheerders die de maatregel nog dit jaar op straat willen realiseren de voorkeur boven wegbeheerders die pas in 2013 de schop in de grond steken.

Naar het aanmeldformulier...

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Proeflocaties fietspaaltjes gezocht

Scroll naar boven