Paaltjes en wielrenners zorgen - nog altijd - voor ergernis

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:03-11-2021
Zeven op de tien volwassen Nederlanders fietsen tenminste 1 dag in de week. Paaltjes op het fietspad vormen nog altijd de grootste ergernis.

Dat blijkt uit een enquête van I&O research onder zo’n 2000 Nederlanders. Drie op tien Nederlanders maken 4 of meer dagen per week gebruik van een gewone fiets en een op zeven van een elektrische fiets. Ten opzichte van 2020 is een kleine toename te zien in het gebruik van elektrische fietsen en een kleine afname in het gebruik van gewone fietsen.

Aan de wekelijkse fietsers is gevraagd wat hun positief dan wel negatief bezighoudt. Het grootste deel van de wekelijkse fietsers vindt dat er genoeg fietspaden of stroken (78%) en fietsoversteekplaatsen (74%) in hun woongemeenten zijn. Daarnaast vinden ongeveer acht op de tien wekelijkse fietsers de overgang tussen fietspad en berm makkelijk te zien. En zeven op de tien wekelijkse fietsers ervaren geen vertraging door andere fietsers.  De wachttijd bij verkeerslichten is voor ongeveer zeven op de tien fietsers acceptabel.

Met een 8,1 scoort de fiets hoger dan de auto die gewaardeerd wordt met een 7,6. Het maakt bij de waardering van de vervoersmiddelen wel uit aan wie je het vraagt. Hoe vaker je fietst, hoe positiever men er over is. De helft van de mensen met een elektrische fiets geeft overigens aan dat ze de auto minder vaak gebruiken sinds de aanschaf van de elektrische fiets.

Aan de andere kant zegt 71 procent van de wekelijkse fietsers paaltjes op het fietspad gevaarlijk te vinden. En fietsers ergeren zich verder het vaakst aan de hoge snelheid van wielrenners en e-fietsers (13%, was vorig jaar 10%), gevolgd door fietsers die bezig zijn met hun mobiele telefoon (12%) en bromfietsen of scooters die te hard rijden (10%).

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Paaltjes en wielrenners zorgen - nog altijd - voor ergernis

Scroll naar boven