Nog geen einde aan groei fietsgebruik

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:16-07-2019
Het ziet er naar uit dat het fietsgebruik als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen de komende jaren nog verder toeneemt. Er komen meer hoger opgeleiden die meer fietsen. En de verdergaande verstedelijking verhoogt de druk op de fietspaden.

 • Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) deed onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het woon-werkverkeer. Hoewel KiM niet met harde cijfers komt, valt van een aantal van die ontwikkelingen met vrij grote zekerheid te voorspellen dat de gevolgen merkbaar zullen zijn.

  Zo stijgt het aandeel hoog opgeleide werknemers naar verwachting verder. Hoger opgeleiden maken meer gebruik van de fiets en van het openbaar vervoer. Verder leggen ze vaak grotere afstanden af tussen de woon- en werklocatie. Dit resulteert in een verwachte toename van de gemiddelde reisafstanden en reistijd voor het woon-werkverkeer en in een afname van het aandeel autogebruik. De toename van het aantal hoogopgeleiden leidt ook tot een toename van het aantal woon-werkverplaatsingen. Dit komt doordat hogeropgeleiden meer participeren op de arbeidsmarkt en doordat de aanwezigheid van hogeropgeleiden tot nieuwe banen leidt.
   
  Prognoses duiden verder op een verdergaande verstedelijking in de komende tien jaar. KiM verwacht daardoor een toenemende druk op de fietspaden en het openbaar vervoer, aangezien beide vervoermiddelen veel in de steden worden gebruikt.

  Aan de andere kant zijn er steeds meer mensen met een niet-Nederlandse herkomst werkzaam in Nederland en die fietsen minder dan Nederlanders. Maar, tekent het KiM daarbij aan, deze onderzoeken belichten echter alleen bepaalde deelgroepen, zoals kennismigranten, terwijl andere groepen onderbelicht blijven, zoals arbeidsmigranten uit het voormalig Oostblok, vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten en migranten van de derde generatie. Mogelijk hebben deze groepen andere karakteristieken als het gaat om woon-werkverkeer.

  Effecten van veel andere maatschappelijke ontwikkelingen op het woon-werkverkeer zijn ook nog onzeker. Zoals bijvoorbeeld de toename van het thuiswerken. Mensen reizen dan minder, maar gaan wellicht wel verder van hun werk wonen. Ook de uiteindelijke effecten van krapte op de woningmarkt en krapte op de arbeidsmarkt laten zich moeilijk becijferen, aldus KiM.

  En duurzaam mobiliteitsmanagement heeft weliswaar een afnemend effect op het aantal verplaatsingen voor woon-werkverkeer. Maar de omvang zal afhangen in van de de mate waarin werkgevers in Nederland duurzaam mobiliteitsmanagement toepassen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nog geen einde aan groei fietsgebruik

No data found
Scroll naar boven