Nieuwe rekentool voor kruispunten met fietsers in de voorrang

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:15-12-2023
Op de website van CROW-Fietsberaad is een nieuwe rekentool beschikbaar om te bepalen wanneer fietsstromen in de voorrang in tweeën gesplitst moeten worden om autoverkeer te laten passeren. De Rekentool autocapaciteit bij kruisen van fietsstromen in de voorrang is gratis beschikbaar en gebruikerservaringen zijn welkom.

Fietsers die met voorrang in grote aantallen een gebiedsontsluitingsweg oversteken, kunnen de nodige vertraging opleveren voor het doorgaande verkeer. Dat is in ieder geval deels te voorkomen door de stromen fietsers op te splitsen. De Rekentool autocapaciteit bij kruisen van fietsstromen in de voorrang is een hulpmiddel om te bepalen wanneer fietsstromen in de voorrang in tweeën gesplitst moeten worden. Het is een van de tools die in opdracht van CROW-Fietsberaad zijn ontwikkeld en die helpen bij het ontwerpen van wegvakken en kruispunten met fietsverkeer.


Figuur: Voorbeelden van het wel en niet splitsen van de fietsstroom. Bron: Knoop et al. (2021)
 
De tool is eerder besproken in de in september gepubliceerde Fietsberaadnotitie Simulatie van fietsstromen: (on)mogelijkheden van bestaande modellen, maar was toen nog niet online beschikbaar. Inmiddels is de tool gratis te downloaden. Het is een eerste prototype en geeft pas betrouwbare uitkomsten als de aannames in de tool in de praktijk getoetst zijn. Reacties en gebruikerservaringen zijn welkom via fietsberaad@crow.nl .  
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nieuwe rekentool voor kruispunten met fietsers in de voorrang

Scroll naar boven