Nieuwe fietsplannen in Zwolle

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-01-2010

Zwolle wil er dit jaar alles aan doen om de positie in de toptien van fietsgemeenten te versterken. De gemeente kondigt daartoe een aantal plannen aan die samen met de provincie worden uitgevoerd.


Onder de noemer ‘Investeren in Overijssel’ stelt ook de provincie in 2010 daartoe geld beschikbaar voor projecten die fietsgebruik in de regio stimuleren onder werknemers en scholieren. Provincie en gemeente investeren samen in Zwolle voor meer dan een miljoen euro.
Zo wil Zwolle dit jaar op bedrijventerrein Oosterenk een proef houden om de fiets zo goed mogelijk aan te laten sluiten op bus- of autogebruik. Bij bushaltes en parkeerterreinen worden daarvoor kwalitatief hoogwaardige fietsparkeervoorzieningen aangelegd, waar ook fietsen geleend kunnen worden. De gemeente ziet ook kansen voor dergelijke initiatieven op andere bedrijventerreinen in de stad.
Om forensen te stimuleren die normaliter met de auto naar hun werk gaan de fiets te laten pakken gaat de gemeente dit jaar verder een proef organiseren met elektrische fietsen. Mensen die op zes tot vijftien kilometer van hun werk wonen kunnen dan zo'n fiets uitproberen. Verder willen B&W in 2010 ook investeren in fietsvriendelijke initiatieven als betere routes op de Werkerlaan en de Pletterstraat. Ook wordt gekeken of overlast door foutgeparkeerde fietsen teruggedrongen kan worden met het uitbouwen van de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) en met onder meer mobiele fietsenstallingen. Bovendien moet er een actuele fietskaart en -routeplanner komen en wordt alvast werk gemaakt van nieuwe fietsstraten in Zwolle en van een hoogwaardige fietsroute langs de Hanzelijn, van en naar de Noord-Veluwe.

Relevantie

Scroll naar boven