Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2022

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Auteur:APPM i.s.m. Tour de Force
 • Datum:21-04-2022
Nationaal Toekomstbeeld Fiets - Nederlanders fietsen steeds meer en steeds verder. Om het land mobiel, leefbaar en gezond willen houden, moeten we extra investeren in fietsinfrastructuur, stallingsruimte en fietsstimulering. Daarom presenteert Tour de Force het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Nationaal Toekomstbeeld Fiets

  Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is af! Onderaan deze pagina vind je zowel de digitale interactieve PDF als een printversie. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is in de afgelopen maanden opgesteld door APPM, in nauwe en intensieve samenwerking met de partijen binnen de Tour de Force. Een strategische klankbordgroep met mensen uit het Tourbureau en strategische fietsprofessionals uit provincies en steden heeft meegewerkt aan de opzet en de teksten. En in een aantal interactieve review-sessie hebben de verschillende partners van de Tour de Force vervolgens hun input kunnen geven op concept-producten.

  Het NTF is eind maart door de Tourleiding vastgesteld en vervolgens ook qua lay-out en ‘puntjes op de i’ afgerond. Inmiddels zijn de eerste gedrukte exemplaren uitgedeeld en staat het document op de website van de Tour de Force. Voor deze zomer zal het NTF worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. 
   

  Inzet van het NTF

  Belangrijker is dat het document nu gebruikt gaat worden door alle partijen (Rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke partners) om de kracht van de fiets volop te benutten in het oplossen van actuele maatschappelijke opgaven. De fiets kan een stevige bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van nieuw te bouwen woningen, dus in die plannen moeten we met elkaar de fiets goed positioneren. En hierover in de bestuurlijke overleggen in het voor- en najaar afspraken maken. Maar ook op de andere opgaven (zie Hoofdstuk 2 van het NTF) moeten we met elkaar zorgen dat ‘De Fiets op 1!’ komt te staan. Genoeg kansen, genoeg werk aan de winkel!

  Onder de knop 'download' hierboven vindt u de digitale interactieve versie van het NTF
  Download hier de printversie van het NTF

Relevantie

Scroll naar boven