Mobiliteit in stedelijk Nederland: toename gebruik duurzame vervoerwijzen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:18-06-2019
Inwoners van stedelijke gebieden zijn tussen de jaren 2005 en 2015 meer duurzame vervoerwijzen gaan gebruiken. In deze periode is in de modal split het aandeel auto afgenomen, terwijl de aandelen trein, fietsen en lopen zijn toegenomen.

 • Dit signaleert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een onderzoek naar de ontwikkeling van de stedelijke mobiliteit in Nederland en in de stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

  De modal shift richting meer duurzame vervoerwijzen is in hoogstedelijke gebieden (de centra van de grote en middelgrote steden) iets sterker dan in laagstedelijke gebieden (de gebieden en kernen rondom de grote en middelgrote steden).
   
  Onder inwoners van hoogstedelijk Nederland hebben zich de grootste verschuivingen voorgedaan bij de verplaatsingen over middellange afstanden (1-7 kilometer). Het aandeel auto (als bestuurder) nam af met ongeveer 2,5 procentpunten en het aandeel fiets nam toe met ongeveer 3,5 procentpunten.
   
  Onder inwoners van laagstedelijk Nederland is het aandeel autobestuurder op de lange- en de middellange afstanden met 1 tot 1,5 procentpunten gedaald. De stijging van het aandeel fiets is beperkt, maar trein (lange afstanden) en lopen (middellange afstanden) winnen fors in de modal split. Opvallend is verder dat in alle stadsgewesten inwoners van de hoogstedelijke gebieden meer en inwoners van de laagstedelijke gebieden minder verplaatsingen per fiets zijn gaan maken.

  Het KiM deed het onderzoek op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het doel van het onderzoek is om ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in stedelijk gebied te kunnen signaleren. In het onderzoeksrapport staat een breed palet aan ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit onder inwoners van stedelijke gebieden in Nederland in de periode 2005 – 2015 beschreven.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Mobiliteit in stedelijk Nederland: toename gebruik duurzame vervoerwijzen

No data found
Scroll naar boven