Meer fietsers en minder auto's na ombouw Maliesingel tot fietsstraat

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:24-03-2017

De gemeente Utrecht heeft de Tolsteeg- en Maliesingel in 2016 ingericht als Fietsstraat. Het aantal fietsers steeg met 27 procent, het autoverkeer daalde met 30 procent.


Er kwamen bredere fietsstroken met rood asfalt op de Tolsteeg- en Maliesingel en de maximumsnelheid ging terug naar 30 kilometer per uur. De rijbaan voor het autoverkeer werd versmald, de stoepen verbreed. De richtlijnen van het CROW (nota Fiets- en kantstroken) vormde hierbij het uitgangspunt. De gemeente spreekt zelf overigens van een ‘doorfietsroute’ in plaats van een fietsstraat.

De metingen wijzen uit dat het fietsgebruik in het gebied aanzienlijk is toegenomen sinds de herinrichting. Zo is op een gemiddelde werkdag het totale aantal fietsers op de Tolsteegsingel toegenomen van ruim 5.700 naar ruim 6.900 en op de Maliesingel van ruim 5.000 naar ruim 6.400.

Het autogebruik is gemiddeld afgenomen, zoals op de Tolsteegsingel van 6.600 naar ruim 4.800 per etmaal en op de Maliesingel van 6.000 naar ruim 4.100. waar die auto’s gebleven zijn, laat de evaluatie overigens in het midden. ‘Het kan duiden op het gebruik van andere routes of een overstap van de auto naar andere vervoermiddelen zoals de fiets.’ De gemiddelde snelheid van het autoverkeer is gemiddeld gedaald. Gemiddeld wordt er nu 30 tot 35 km/uur gereden, t.o.v. 43 á 44 km/uur. De snelheid is overdag lager (29,5 tot 33,5 km/uur). 85% van het verkeer rijdt niet harder dan 39 km/uur op de Maliesingel en 46 km/uur op de Tolsteegsingel. Dat was een half jaar geleden nog 53 en 55 km/uur.

Wel constateren de onderzoekers dat niet alle automobilisten hun snelheid voldoende aanpassen bij tegemoetkomend verkeer. Ongeveer één derde van de fietsers geeft aan dat ze het inhalen door auto’s, in combinatie met de snelheid, soms als onveilig ervaren. Mede daarom zijn inmiddels extra Dick Bruna-borden neergezet om meer aandacht te vestigen op de nieuwe maximumsnelheid en de ruimte voor fietsers.

 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Meer fietsers en minder autos na ombouw Maliesingel tot fietsstraat

Scroll naar boven